Alternative Future publica un recull de pràctiques per millorar l’atenció a menors tutelades des de la perspectiva de gènere i drets de la infància

 A Actualitat

El projecte europeu Alternative Future (Alternatives de Futur), coordinat per la Fundació Surt, publica un  catàleg de bones pràctiques per millorar l’acompanyament a nois i noies tutelades.

L’objectiu del catàleg és proporcionar eines al col·lectiu de professionals que treballa en centres residencials d’acció educativa (CRAE) per tal d’ajudar les persones joves al seu càrrec a sentir-se més segures i empoderades, des d’una perspectiva de gènere i un enfocament centrat en l’interès superior dels i les menors.

El catàleg també pot resultar útil a personal investigador i altres professionals que treballen amb nois i noies en grup, així com a persones motivades pel treball en grup i per les activitats interactives.

Tot i que l’acollida en centres d’atenció residencial es considera un últim recurs en les pràctiques actuals d’atenció i protecció a infants, arreu d’Europa encara hi ha molts nois i noies que viuen en CRAE.

Són un col·lectiu de menors exposat a moltes vulnerabilitats i sovint arrosseguen històries de traumes personals, abandonament, abusos o negligències. A les necessitats específiques, s’hi sol afegir l’impacte de la discriminació, la marginalització i l’exclusió.

La funció dels i les professionals que treballen amb aquestes persones joves és clau a l’hora d’ajudar-les  a  superar  els traumes, empoderar-se, ser capaces de fer valdre els seus drets i prevenir futures situacions de violència.

Alternative Future ha avaluat les necessitats tant dels nois i noies com dels i les professionals per desenvolupar i implementar accions de suport per a joves residents en CRAE. Les més efectives han estat seleccionades per formar part del catàleg i promoure que siguin replicades.

Les normes i estereotips sexistes i la prevenció de la violència de gènere han estat abordades en diverses activitats. Molt sovint, les relacions íntimes basades en la possessió, la gelosia i el control es normalitzen entre els nois i noies que viuen en un CRAE, pel que treballar en la prevenció de la violència, concretament, de la violència de gènere i de la violència en relacions íntimes es va considerar prioritari en molts dels centres participants al projecte.

L’educació emocional, l’autoestima i l’empoderament, així com la creació d’espais segurs han estat altres àmbits d’atenció principal, atès que les trajectòries dels i les menors tutelades solen fer que presentin dificultats extres en l’habilitat per gestionar les emocions, la sensació de seguretat i l’autoestima.

L’objectiu compartit de les pràctiques recollides és millorar la recuperació de les experiències de violència i ajudar-les a construir-se una vida lliure de violència.

A més de Surt, han treballat cooperativament en el projecte les entitats Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (Graz, Àustria), Children in Scotland (Edimburg, Escòcia), Dissens (Berlín, Alemanya), Istituto degli Innocenti (Florència, Itàlia) i Animus Association Foundation (Sofia, Bulgària).

 

Publicacions recomanades

Fes un comentari