Surt participa en un projecte per abordar la violència masclista contra dones migrades i refugiades

 A Actualitat

L’àrea de recerca, innovació i coneixement de la Fundació Surt participa en un projecte europeu dirigit a prevenir i abordar la violència masclista que viuen dones migrades i refugiades, tot atenent l’augment de les persones sol·licitants d’asil i les situacions d’emergència a Europa.

Concretament, els objectius de Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women són garantir que les dones migrades i refugiades víctimes de violència masclista accedeixin a serveis específics i rebin un suport adequat; formar i sensibilitzar professionals prevenir i detectar casos; desenvolupar o promoure la millora de la coordinació i el treball en xarxa i formar professionals per millorar la coordinació; promoure l’empoderament de les dones migrades i refugiades i incidir en l’agenda política de manera que tots els actors socials rellevants siguin consultats en el disseny d’actuacions, entre els quals, les entitats de dones.

El projecte serà desenvolupat durant dos anys al costat del Centre de recerca d’Igualtat de Gènere KETHI (entitat coordinadora), el Centre de recerca de dones Diotima, Differenza Donna i Maria Kontos-Institut de Recerca Social de Frankfurt.

Publicacions recomanades

Fes un comentari

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.