sessi-empoderament-obrint-portes

Empoderament
personal

L’àrea d’empoderament personal pretén acompanyar les dones en el procés d’identificació  i reivindicació dels seus drets. Pretenem contribuir a desenvolupar una vida lliure i triada, en què les dones puguin desenvolupar-se a partir de conèixer  i enfortir les seves capacitats com a subjectes protagonistes i gestores dels seus processos vitals, la seva autonomia i els seus lideratges.

La socialització de gènere fa que, sovint, les dones ens construïm i ens valorem a partir de la mirada d’altres, més que no a partir de la nostra pròpia. La metodologia d’empoderament de Surt pretén retornar la mirada a una mateixa, a partir de posar el focus en l’equitat de gènere,   per desplegar criteris propis sobre les nostres vides, la nostra pròpia manera d’estimar-nos i d’estimar les altres persones i, sobretot, el nostre recorregut vital, que inclourà la nostra autonomia econòmica, relacional i afectiva.

Programes

Violències masclistes

SIARE

El Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Empoderament (SIARE) facilita a les dones i als seus fills i filles un procés terapèutic, a través d’acompanyament individual i col·lectiu, que els permet adquirir eines per recuperar-se de les situacions de violència masclista.

Xarxa de Mentores

L’objectiu del projecte és que dones supervivents de la violència masclista en una fase de recuperació òptima puguin fer de referents i ajudar dones que es troben en fases més inicials del procés. Les mentores, com a voluntàries de la xarxa, comparteixen les seves experiències i posen davant dels ulls d’altres dones l’evidència que es pot sortir de la violència. Com a contrapartida, les mentores accedeixen a tallers programats per i amb elles.

A més, de cara a la societat, les mentores fan treball de sensibilització, una línia iniciada amb l’elaboració del curtmetratge Llaços de força.

Projecte SIRGA

La casa d’acollida de llarga estada s’afegeix al circuit d’atenció del SIARE

Pisos Autonomia

Treball sexual i tràfic per a l’explotació sexual

DIMO

El Dispositiu Integral de Millora de l’Ocupabilitat es dirigeix a dones que exerceixen treball sexual i que es plantegen millorar el perfil professional, des del respecte a la llibertat de cada dona de continuar exercint. El procés mira totes les esferes vitals de la persona (la formativa, la laboral, la personal…) per aconseguir la millora de l’ocupabilitat.

SAS

Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual de l’Ajuntament de Barcelona (ABITS) ofereix atenció social, psicològica, en salut i jurídica a les dones que exerceixen treball sexual o són víctimes d’explotació sexual, especialment a les que negocien els serveis a la via pública.

RAI

L’Itinerari de Recuperació, Apoderament i Inserció sociolaboral de dones víctimes de tràfic per a l’explotació sexual s’adreça a les afectades que decideixen continuar al país d’acollida, disposades a emprendre un viatge de recuperació, empoderament i inclusió a la societat i al món laboral formal.

El RAI, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, SICAR cat i la Fundació Surt, té l’objectiu de treballar habilitats i competències que permetin a les dones recuperar-se, conèixer millor el seu entorn, orientar-se cap a una professió i apropar-se al mercat de treball.

Equitat de gènere

SIAD

Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones són un punt de referència de les dones als municipis, amb la finalitat de potenciar els seus processos d’autonomia, contribuir a superar les desigualtats de gènere i donar resposta a les demandes d’informació i atenció.

Els SIAD informen de qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si s’escau, les deriven cap a les entitats i organismes que en són responsables.

Surt està a càrrec de la gestió de diversos SIADS:

  • SIAD Prat
  • SIAD  Santa Perpetua (servei atenció a dones i infants)
  • SIAD Salt
  • SIAD Badalona (servei atenció jurídica)

CIRD

El Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones ofereix informació, assessorament i recursos per desplegar la transversalitat de gènere, és a dir, per incorporar la perspectiva de gènere a l’Ajuntament, a les entitats públiques i privades de la ciutat, a les seves activitats, als serveis, en l’organització i el funcionament.

Surt ha constituït una Unió Temporal d’Empreses (UTE) amb la cooperativa Suara per gestionar el CIRD.

Tallers d’empoderament

  • Tallers PIADS
  • Altres per obrir

Experiències destacades