Òrgans de govern

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, màxim òrgan de govern de la Fundació Surt, marca les línies estratègiques de l’entitat a mitjà i llarg termini i vetlla perquè totes les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta
Fina Rubio Serrano

Vicepresidenta
Ester Ramos Oliveras

Secretària
Teresa Martínez Pastor

Vocals
Anna López Anguera
Carmen Oriol López-Montenegro
Remei Sipi Mayo
Belén Fernández López
Montserrat Camps
Fina Garcia
Carme Cañadell