Òrgans de govern

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, màxim òrgan de govern de la Fundació Surt, marca les línies estratègiques de l’entitat a mitjà i llarg termini i vetlla perquè totes les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta
Fina Rubio Serrano

Vicepresidenta
Ester Ramos Oliveras

Secretària
Teresa Martínez Pastor

Vocals
Anna López Anguera
Carmen Oriol López-Montenegro
Remei Sipi Mayo
Belén Fernández López
Montserrat Camps
Fina Garcia
Carme Cañadell
Eva

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.