Òrgans de govern

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, màxim òrgan de govern de la Fundació Surt, marca les línies estratègiques de l’entitat a mitjà i llarg termini i vetlla perquè totes les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta

Fina Rubio Serrano

Vicepresidenta

Ester Ramos Oliveras

Secretària

Ana López Anguera

web-patronatimg_3374

Vocals

Carmen Oriol López-Montenegro

Remei Sipi Mayo

Teresa Martínez Pastor

Belén Fernández López

Montserrat Camps i Marsal

Fina Garcia Garcia 

Carme Cañadell i Valls

L’equip de direcció executiva té la responsabilitat fonamental de dirigir i fer el seguiment quotidià de la gestió de l’entitat i actua d’enllaç amb el patronat.

Direcció general

Sira Vilardell

sira

Direcció financera

Marisol Vergés

marisol

Direcció metodològica

Fina Rubio

fina

 

El Consell de direcció és l’òrgan de coordinació de les diverses línies d’activitat de l’entitat. La seva funció és fer el seguiment, en cada un dels àmbits d’activitat, dels plans anuals de l’entitat i la gestió quotidiana dels programes i projectes, així com dels equips de treball. El conformen l’equip de direcció executiva, les caps d’àrea, la responsable de projectes i les responsables de departaments.

L’espai interàrees està format per l’ECA i les responsables de línia per posar en comú el treball dut a terme en els diversos àmbits d’acció de l’entitat i explorar respostes a reptes, sinergies de treball, propostes  i millores.

recerca-surt_ambient_baixa_0061
surt_ambient_baixa_001
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.