Òrgans de govern

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, màxim òrgan de govern de la Fundació Surt, marca les línies estratègiques de l’entitat a mitjà i llarg termini i vetlla perquè totes les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta

Fina Rubio Serrano

Vicepresidenta

Ester Ramos Oliveras

Secretària

Ana López Anguera

web-patronatimg_3374

Vocals

Carmen Oriol López-Montenegro

Remei Sipi Mayo

Teresa Martínez Pastor

Belén Fernández López

Montserrat Camps i Marsal

Fina Garcia Garcia 

Carme Cañadell i Valls

L’equip de direcció executiva té la responsabilitat fonamental de dirigir i fer el seguiment quotidià de la gestió de l’entitat i actua d’enllaç amb el patronat.

Direcció general

Sira Vilardell

sira

Direcció financera

Marisol Vergés

surt_ambient_baixa_001

Direcció metodològica

Fina Rubio

fina

 

El Consell de direcció és l’òrgan de coordinació de les diverses línies d’activitat de l’entitat. La seva funció és fer el seguiment, en cada un dels àmbits d’activitat, dels plans anuals de l’entitat i la gestió quotidiana dels programes i projectes, així com dels equips de treball. El conformen, a més de l’equip de direcció executiva:

Esther Ramos                                                       Eva Cruells 

Cap d’empoderament econòmic                             Cap d’empoderament personal

Ruth García                                                          Laura Sales 

Cap d’empoderament comunitari                          Cap d’empoderament sociopolític

Eva Tedó                                                                Carme Porta

Cap de gestió de persones                                        Cap de comunicació

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.