Home/Comptagotes
Comptagotes 2017-12-18T17:38:23+00:00
comptagotes

De mica en mica s’omple la pica. Totes les accions que realitzem a favor de la igualtat entre homes i dones són decisives. Hem de ser conscients de què acabar amb les desigualtats al mercat de treball és una feina a llarg termini, però això no vol dir que el que fem no tingui incidència immediata. Totes aquestes petites o grans mesures que es duen a terme col·laboren a assolir la igualtat de gènere a les empreses.