Guia de recursos d’igualtat per a les empreses

Home/Guia de recursos d’igualtat per a les empreses
Guia de recursos d’igualtat per a les empreses 2019-01-15T12:31:40+00:00

La present Guia de recursos d’igualtat per a les empreses respon a la necessitat detectada de fer un recull dels recursos existents, per facilitar-ne l’accés a les empreses, que majoritàriament, ja es troben en fases avançades de l’aplicació dels Plans d’igualtat i que necessiten afinar i profunditzar amb aquests recursos.

La Guia s’ha organitzat en coherència amb les fases i eixos propis dels Plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Així, s’han recollit eines de suport per a les fases de compromís, diagnosi, planificació, execució i avaluació, tot organitzant-les entorn als següents eixos temàtics:

D’altra banda, s’han incorporat recursos elaborats tant per Administracions d’àmbit estatal, autonòmic i local com per organitzacions sindicals i empresarials i entitats diverses; adoptant com a criteri per a la seva inclusió en la present guia la seva qualitat, el seu nivell pràctic i el seu lliure accés a través de la xarxa.

Més informació: