Perquè un recull de recursos existents?

Home/Guia de recursos d’igualtat per a les empreses/Perquè un recull de recursos existents?
Perquè un recull de recursos existents? 2019-01-11T16:41:00+00:00

D’aquesta manera, en el moment actual, ens trobem amb una proliferació d’eines i instruments de suport per a la implantació de polítiques d’igualtat a l’empresa (guies, manuals, programari, fitxes, recursos on-line, etc.), de fàcil abast per a la majoria de les organitzacions.

Es tracta, en general, d’eines específiques, elaborades per professionals amb amplis coneixements en la matèria i que donen respostes pràctiques a moltes de les dificultats que una empresa pot trobar a l’hora de realitzar una diagnosi acurada de situació de dones i homes a l’organització, desenvolupar les mesures recollides al Pla o avaluar el grau d’assoliment dels objectius plantejats respecte a la igualtat.

Tot i això, des de les diferents entitats i organitzacions que treballem al camp de la igualtat de gènere, constatem un fort desconeixement d’aquestes eines, així com la seva infrautilització. Aquest fet suposa un malbaratament d’esforços, energies i recursos, a més d’una pèrdua d’oportunitats per a moltes empreses i equips d’igualtat que desaprofiten uns instruments força valuosos que, amb tota seguretat, els facilitarien la tasca d’implantar la igualtat a la seva organització i els ajudarien a obtenir millors resultats.

Així, a tall d’exemple, presentem els resultats de l’enquesta realitzada a 19 empreses col·laboradores del projecte Equinova, totes elles amb polítiques d’igualtat prou consolidades:

graf2

D’altra banda, en aquesta mateixa enquesta, es va demanar al personal referent d’igualtat d’aquestes empreses si coneixia o havia utilitzat alguna d’aquestes eines: l’Herramienta de apoyo para la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, l’Herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género  o la Guía de sensibilización para mandos intermedios del Ministerio de Igualdad (MPRI); la Guia de diagnosi o l’Eina de seguiment i avaluació de plans d’igualtat de la Generalitat de Catalunya; les Fichas para la sesiones de Trabajo adreçades a la Comissió d’igualtat, d’Emakunde; alguna guia pràctica de comunicació inclusiva o algun manual o guia per a l’elaboració de protocols de prevenció i actuació enfront l’assetjament. Les respostes varen ser contundents, en la majoria dels casos, més del 80% no havia fet servir cap d’aquests instruments i, en funció de l’eina, entre el 30 i el 80% de les persones enquestades ni tan sols coneixia la seva existència.

Paradoxalment, aquestes mateixes persones, en ser preguntades sobre si els semblaven útils instruments de suport per a les diferents qüestions en què se centren les eines esmentades, en la majoria dels casos, responien que els semblaven força útils o necessàries.

A la mateixa enquesta, es preguntava als i a les participants si sabrien on trobar aquesta mena de recursos i les respostes van ser les següents:

graf3

Finalment, la majoria de les persones enquestades trobava interessant comptar amb un directori de recursos d’igualtat centralitzat:

graf4

Llegenda: Valora de l’1 al 5, on 1 és gens i 5 és molt

Els resultats d’aquesta enquesta no fan més que corroborar allò que les i els professionals de l’àmbit de la igualtat fa temps que detectem: s’elaboren i publiquen constantment materials d’una qualitat molt elevada però, en canvi, una fracció molt petita del públic a què es dirigeixen els coneix i, encara menys, els fa servir.

Els motius que expliquen aquesta realitat són probablement diversos, però queda palès que cal posar especial atenció en la seva difusió, la transmissió del seu contingut i la seva accessibilitat. És per aquest motiu que, en el marc de la situació actual de les polítiques d’igualtat a les empreses, caracteritzada per una profusió de recursos desconeguts i poc usats, sembla tenir ple sentit crear un directori que faciliti la seva consulta i utilització, més que no pas la creació d’una nova eina que vagi a parar al calaix de l’oblit.

És per tot allò exposat que presentem la següent guia de recursos: esperem que sigui de la vostra utilitat i, sobretot, una porta d’entrada a un nombre d’eines de gran qualitat.