Home/Iceberg de les mesures d’igualtat
Iceberg de les mesures d’igualtat 2017-12-18T17:23:21+00:00
iceberg

Les discriminacions són complexes i múltiples. És necessari, per tant, tenir present totes les dimensions en què podem trobar desigualtats per tal de combatre-les de manera efectiva. Dur a terme mesures a favor de la igualtat de gènere significa fer referència al llenguatge inclusiu, a la conciliació, a la compactació horària, a les reduccions de jornada i a les baixes de maternitat i paternitat, així com lluitar en contra de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Però tot i que aquestes accions són necessàries, no són suficients. Hem de tenir en compte també la segregació horitzontal (professions masculinitzades i feminitzades), la segregació vertical (dificultats d’accés a càrrecs de responsabilitat i poder en les dones) i la bretxa salarial, molt lligada a aquestes segregacions. Tot això requereix de diverses mesures entre les que destaquen canvis en l’estructura organitzativa de l’empresa i l’aplicació d’accions positives.