POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

SURT. Fundació de dones. Fundació privada -en endavant SURT-, amb domicili social al carrer Guàrdia 14, baixos (08001 Barcelona), i número d’identificació fiscal G-64404213, és la titular del domini surt.org i informa a visitants i a les usuàries i  usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

La utilització del lloc web de la SURT i de qualsevol dels serveis que s’hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa.

1. Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és SURT. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n’accepta l’enviament, autoritza expressament SURT a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de propietat seva les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

2. Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada tramet les dades personals i l’adreça electrònica a SURT, n’autoritza expressament la utilització a l’efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic que SURT dugui a terme amb usuàries i usuaris d’accions i persones possibles interessades, per informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, projectes, i de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l’activitat institucional que s’hi desenvolupa.

Al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota L’activitat  pròpia de SURT, i la gestió de la usuària i l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d’informació sobre cursos i serveis, participació en jornades o conferències, sol·licitud matriculació cursos…).

3. Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per SURT és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per la usuària i l’usuari per mitjà d’aquesta política de privadesa.

SURT garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Tot usuàri/a té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de SURT, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per mitjà del correu electrònic a l’adreça surt@surt.org indicant clarament en l’assumpte: TUTELA DE DRETS LOPD, o per comunicació escrita i firmada (adjuntant-hi una còpia del DNI) adreçada a SURT, amb domicili social al carrer Guàrdia 14, baixos,  08001 de Barcelona.

4. Galetes

Amb aquest avís, SURT comunica als usuaris que utilitza galetes (cookies) quan l’usuari/a navega per les diferents pantalles i pagines del web. Les galetes utilitzades per SURT són emmagatzemades al disc dur de l’usuari/a però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. SURT utilitza les galetes per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d’accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i estimar el nombre de visites, de manera que la SURT pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l’usuari/a podrà impedir la generació de galetes amb l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa.

5. Modificació d’aquesta política de privadesa

SURT es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si SURT introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari/a podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades.