Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 3: Ciutadania
A A A

Construint ciutadania i participació

Objectius

Al final d'aquest text, el/la docent haurà de ser capaç de:

  • Entendre l'evolució dels drets humans a través dels temps i quina la contribució dels moviments socials per a la seva defensa.
  • Entendre quines són les possibilitats i dificultats de participació ciutadana de diferents col·lectius.
  • Entendre la ciutadania des d'una perspectiva global, on s'encreuen els diferents àmbits de la vida, en particular l'educació.

Resum

La convivència i la integració de les persones en les nostres societats multiculturals estan també íntimament lligades a la ciutadania. Partint de la perspectiva que no hi ha ciutadania sense drets, es fa un breu recompte d'alguns dels drets que es van anar definint al llarg de la història i que emmarquen la nostra ciutadania. S'analitza també com es fan efectius aquests drets tenint en compte la diversitat dels individus i grups en les societats plurals i diverses i quines les possibilitats i dificultats de determinats col·lectius per poder participar democràticament en la ciutadania. Per últim, es parla de la importància de l'escola en la construcció de ciutadania.