Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 3: Ciutadania
A A A

Construint ciutadania i participació

Ciutadania global

Fins fa alguns anys, fer una afirmació del tipus “ciutadania global” hauria pogut ser motiu de rialla, d'una certa ingenuïtat, de rebuig o simplement d'indiferència. No obstant això, els canvis accelerats que hem experimentat en les dues últimes dècades, ens han posat de manifest una sèrie de problemàtiques i fenòmens, en el que la conceptualització tradicional de ciutadania ha quedat curta en el moment de fer front i donar respostes per enfrontar els nous reptes que han emergit. Aquestes noves problematizaciones i dilemes emergeixen de fenòmens complexos com:

Les problemàtiques de tipus ambiental com el canvi climàtic i la destrucció dels ecosistemes, que s'evidencien a nivell planetari i que impliquen pensar la nostra supervivència com a espècie humana.

L'increment exponencial de la tecnologia i la ciència com les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC's) amb els conseqüents impactes en l'homogeneïtzació i hibridació cultural i el sorgiment de dilemes i conflictes associats a la convivència. En aquesta mateixa línia, el desenvolupament de genètica i els dilemes associats a la bioètica i la conservació de les espècies.

La globalització econòmica que amenaça l'Estat de dret, converteix els drets en mercaderies, genera una major pobresa en la denominada relació nord-sud. Relació que, en molts casos, ha estat associada al finançament de guerres i a la violació massiva de drets humans en països del sud, que contribueix a un increment exponencial dels fluxos migratoris en què les persones fugen dels seus països per procurar sobreviure i millorar les seves condicions de vida.

Nos en adonem llavors, que el concepte de ciutadania estrictament entès com l'exercici i exigibilitat de drets per part del ciutadà o ciutadana dins la lògica de les fronteres d'un Estat i territori, queda curta en el moment d'enfrontar-nos als reptes que ens imposen les societats actuals en què vivim, caracteritzades per una creixent complexitat, interrelació i interdependència.

Ens veiem llavors avocats/des a assumir el repte de fer una aposta per l'exercici d'una ciutadania global, que ens permeti fer front a les problemàtiques actuals i aventurar-nos com a protagonistes en la seva transformació.

Considerem la ciutadania com l'exercici de la transformació del públic, en el que les persones es veuen avocades a mobilitzar-se i participar en la transformació de la vida de la ciutat, (però ara pensada en interdependència global, és a dir, en la seva relació amb altres localitats i els seus col·lectius), quan consideren que una acció és injusta, inequitativa o lesiona alguns dels nostres drets, els d'altres persones o d'algun col·lectiu específic.

És a dir, la ciutadania global així entesa, insereix cada ciutadà i ciutadana en un marc global i col·lectiu de co-responsabilitats.