Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 3: Ciutadania
A A A

Construint ciutadania i participació

Possibilitats per a la participació ciutadana

Per enfortir la participació ciutadana caldrà invertir els baixos nivells de participació efectiva en la política, i de confiança en els partits polítics i en la legitimitat de l'Estat. És necessària la participació activa dels ciutadans i ciutadanes en la construcció de polítiques públiques, que aquestes no estiguin dissociades de les persones concretes.

La construcció de nous actors socials capaços de reconèixer la seva diferència des de la igualtat- perquè no pot existir ni respecte ni diàleg en la subordinació- (…) apunta la redefinició de nous espais per al femení, regira vells paràmetres de masculinitat i ens obliga a repensar el nou subjecte masculí, a concertar la vida quotidiana i administrar el món coherentment als mínims requisits de qualsevol procés democràtic(17).

El reconeixement de les diferències i desigualtats de gènere haurà d'estar també lligat al reconeixement de la diversitat cultural social i econòmica dels ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, són necessàries polítiques públiques i pràctiques reals que permetin corregir aquestes desigualtats.


17. Thomas, Florence. 1994, Género y Democracia”. En Sanchéz R, Vargas A y otros (comp) Ed. Instituto para el desarrollo y la Democracia Luis Carlos Galán. Bogotá. Pp 159.