Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 3: Ciutadania
A A A

Solucionari

Moviments socials
Es pretén amb aquest exercici que el/la docent coneguin millor la història d'un moviment social que els interessi i que observin com es van anar donant els canvis en les seves reivindicacions al llarg dels temps. Òbviament es proposa una investigació no massa exhaustiva, però aquest exercici permet adquirir una major relativitat en relació a les conquestes de la ciutadania.

Racismes en la vida quotidiana
Aquest exercici, pretén visibilizar el que ja sabem però que no sempre és parlat. Que ens detinguem a mirar com la nostra vida quotidiana està atravessada per actes de racisme o discriminació i quines solucions (possibles i no les ideals) trobem per contrariar aquests actes en la vida quotidiana.

Un gra de sorra
En el mateix sentit de l'anterior, aquest exercici, quan és realitzat a consciència, ens permet observar i fer visibles, les formes en què contrariem la discriminació que ens afecta, de manera directa o indirecta.

La meva ciutadania
Malgrat aparentment pugui semblar un exercici senzill, no sempre resulta fàcil pensar en una definició per a una paraula tan sovint escoltada. Trobar la seva pròpia definició de ciutadania, li permet després tenir més clar des d'on situar-se amb els i les estudiants perquè aquests/es pensin sobre la ciutadania.

Drets humans
Aquest exercici també es proposa per ser realitzat pels i les estudiants (dinàmiques mòdul 3). Es pretén que cada persona tingui consciència dels drets que són importants per a si i el perquè d'haver escollit aquests i no altres, o sigui quin és el seu marc de valors en la vida. Malgrat que tots i totes sabem molt bé quin és el nostre marc ètic a la vida, mai està de més pensar sobre això i revisar els nostres propis arguments i posicions, perquè també aquestes van canviant al llarg de les nostres vides.