Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 3: Ciutadania
A A A

El pati de l'escola

Objectius:
Identificar les dinàmiques escolars al pati de l'escola i distribució de l'espai segons el gènere i el col·lectiu de pertinença.

Organitzar i elaborar propostes participatives per a la millora de la convivència.

Activitats:
Investigació, observació, elaboració de propostes.

Temps:
Entre classes, 40 m.

Materials:
Paper i bolígrafs.

Instruccions:
Es proposa als i les estudiants que observin el pati de l'escola durant una setmana i:

  • Identifiquin com es distribueixen els i les estudiants pel pati, què fan al pati (Observar si hi ha alguna tendència de determinats grups d'ocupar espais específics, ex.: més nois a la pista de futbol i més noies mirant el partit).
  • Entrevistin a alguns dels seus companys i companyes sobre la seva percepció/satisfacció amb el pati de l'escola (NOTA: a la classe s'han de preparar les preguntes prèviament).
  • Es reuneixin en els petits grups per discutir els seus resultats i preparar una proposta per millorar el pati de l'escola.
  • A la classe hauran de socialitzar els seus treballs, presentant els seus resultats i les necessitats identificades i les seves propostes.

Apunts per a la reflexió:
Van trobar diferències entre les formes com els nois i noies ocupen el pati de l'escola?

En quina mesura les demandes que van identificar vostres companys i companyes coincideixen amb les vostres?

Com es poden conciliar interessos diferents?

Observacions:
El pati de l'escola sol ser un espai de trobada entre els i les estudiants on sorgeixen moltes vegades els conflictes relacionals, de gènere i interculturals. Identificar aquests conflictes i pensar en propostes per millorar és un exercici de ciutadania.

És important tenir en compte com es distribueixen les persones i col·lectius en l'espai de l'escola per poder identificar quines són les exclusions, satisfaccions o demandes.