Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 3: Ciutadania
A A A

Descobreixi les diferències

Objectiu:
Relacionar l'etnocentrisme que tenim en la civilització occidental amb l'expressió de món que vam fer durant tant de temps.

Activitats:
Reflexió.

Material necessari:
Mapa de Mercator i Mapa de Peters fotocopiats per a cada grup, paper d'embalar, bolígrafs. Els mapes es poden descarregar en: http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator y http://www.petersmap.com

Temps:
15 m.

Instruccions:
- Es divideixen els/les estudiants en grups i se'ls dóna els dos mapes mundi.

- Els i les estudiants tenen 5 m per identificar les diferències entre els dos mapes, i quines són les possibles causes que expliquen les diferències trobades.

- Se socialitzen les diferències trobades i es debat.

Apunts per a la reflexió:
En cadascun dels mapes, quin és el continent més destacat?

Per què creuen que els dos mapes són tan diferents?

Quin missatge pretén donar cada mapa? Serà que la forma de representació dels països/continents en el mapa mundi té alguna influència en la forma com veiem el món? Per què?

Què significa etnocentrisme? Quins exemples troben d'etnocentrismes i d'eurocentrisme? (glossari)

En quina mesura creuen que l'eurocentrisme pugui ser motiu per frenar el reconeixement d'altres cultures diferents de l'europea?

Observacions:
Abans de realitzar aquest exercici el/la docent ha de consultar aquesta informació: http://nivel.euitto.upm.és/~mab/203_carto2/peters/