Jornada per denunciar les dificultats d’empoderament econòmic de les dones en situació de violència masclista i propostes per respondre-hi. 

Atenció d’entrevistes dels mitjans que ho sol·licitin.

16 de novembre a les 9:30h al Centre Cívic Pati Llimona (Barcelona).

Jornada per millorar la prevenció i abordatge de les violències en joves tutelats/des des de la perspectiva de gènere.

Atenció d’entrevistes dels mitjans que ho sol·licitin.

9 de novembre a les 9.30h al Centre Cívic Pati Llimona (Barcelona).