embed embed share link link comment comment
Embed This Video close
Share This Video close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Rate This Video embed
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Tags For This Video tags
rate rate tags tags related related lights lights

Entrevista amb Fina Rubio

Entrevista amb Fina Rubio

Entrevista amb Fina Rubio, presidenta de la Fundació Surt, durant les Jornades ‘Repensar l’ecomonia i els treballs des de l’experiència de les dones‘ organitzades per la Fundació Surt el dia 13 de maig del 2009.

.

.

.

.

.

.

También te puede interesar

Leave a Reply

Creative Commons License