embed embed share link link comment comment
Embed This Video close
Share This Video close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Rate This Video embed
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
rate rate tags tags related related lights lights

TALLER ARDUINO/ Sonarmàtica

TALLER ARDUINO/ Sonarmàtica

Sonarmàtica 09 en Hangar, Barcelona.

Durant els tres dies de Sónar, un grup format per artistes, programadors i dissenyadors, coordinat per Alex Posades (responsable del laboratori d’interacció de Hangar) treballa de manera intensiva desenvolupant diversos projectes basats en la plataforma Arduino (maquinari obert basada en una senzilla placa d’entrades i sortides i un entorn de desenvolupament que implementa el llenguatge de programació Processing/Wiring).

También te puede interesar

Leave a Reply

Creative Commons License