embed embed share link link comment comment
Embed This Video close
Share This Video close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Rate This Video embed
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Tags For This Video tags
rate rate tags tags related related lights lights

Simona Levi ·part 1·

Simona Levi

Simona Levi

Xerrada de Simona Levi sobre cultura lliure el dimecres 29 d’abril del 2009.
En aquest primer tall parlem sobre drets d’autor, legislació sobre difusió, difusió per internet. llicencies, drets d’autor morals, drets d’autor patrimonials, etc.

Simona Levi és artista multidisciplinar nascuda a Itàlia i establerta a Barcelona des de 1990. Dirigeix el centre d’agitació cultural Conservas. Ha treballat com a actriu amb destacats grups de teatre físic i performance de tota Europa. Les seseves creacions multidisciplinars estan actualment de gira per festivals de tota Europa. Des del 2000 dirigeix el festival d’arts escèniques i visuals aplicades IN MOTION que es realitza al CCCB durant el festival Grec. És activista dels moviments socials europeus en el tema de la lliure circulació del coneixement, dret a l’habitatge i a l’ús de l’espai públic. També està involucrada en vàries plataformes d’art i acció.

Continguts generals de la xerrada:
•drets d’autor-plagi i registre • beneficis • art i economia • com funcionen les entitats de gestion: vots, baixes, repartiment, cobrar diverses vegades, exclusiva, repertori no total • 8 entitats • model antic de copyright • noves llicències • feix fes el teu pròpi • el que no és copyleft • programari lliure i accés en lloc de propietat • model distributiu • diferència entre lliure i gratis • cobrament dret sense ser • soci cc. com funcionen (veure video) • els quals les entitats no deixen • no pagar mes del compte • el cas de l’audiovisual (estudiar el de maeztu) • còpia privada • p2p • internet

Random Posts

Leave a Reply

Creative Commons License