Archivo mes Diciembre, 2010

Intro. Una nova aplicació informàtica per analitzar i detectar l’ús sexista del llenguatge

Jueves, Diciembre 23, 2010

Coneixes INTRO?
És una nova aplicació informàtica per analitzar i detectar l’ús sexista o androcèntric del llenguatge. Funciona de manera similar als altres analitzadors lingüístics, detectant aquelles paraules que poden tenir una connotació sexista o androcèntrica i oferint alternatives pels casos en què sigui necessari.

imatge de l'aplicació INTRO
D’entrada, aquesta primera versió incorpora prop de 1.500 termes. També inclou la possibilitat que cadascuna de les persones usuàries es gestioni el seu propi diccionari de termes i, està previst que, a partir del seu ús els usuaris i les usuàries puguin realitzar aportacions de millora, que s’incorporaran en les revisions posteriors. El programa s’ha d’instal·lar a cada ordinador, com en qualsevol altra eina informàtica.