Surt con las TICsA Surt les TICs són presents als diferents projectes d’orientació, formació i inserció que oferim a les dones des de l’any 2002, amb un pensament central:
l’accés, l’aprenentatge i la relació amb les tecnologies de la informació i la comunicació obren també la porta a un seguit de coneixements i recursos que milloren l’accessibilitat de les dones al mercat de treball així com la seva inclusió social.

Tota intervenció en TICs a través de la formació es fonamenta en desenvolupar l’autonomia i empoderament de les dones en l’ús i apropiació de les TICs; en l’ús de metodologies adaptades a les necessitats de les dones; i en l’incorporació de tutories de seguiment individual presencial i assessorament tutorial on-line.

Intervencions en TICs desenvolupades a SURT:

1. Mòduls d’informàtica i de recerca de feina des de les TICs, amb l’objectiu d’acostar les dones a l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, com a element d’integració i inclusió social, però també com a eina clau per a la incorporació i manteniment al mercat laboral actual. Mòduls específics, presents en els diferents projectes d’orientació, formació i inserció (Itineraris d’orientació-inserció, circuits d’orientació-formació-inserció, i cursos de formació ocupacional).

2. E-dones. Programa de formació en TICs per a la inserció de les dones. Des del 2005, comptant amb aquest projecte, l’entitat dóna una resposta més àmplia i òptima a les demandes i necessitats de les dones en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació. Ja sigui perquè no totes poden accedir als mòduls específics que es realitzen des dels projectes, o bé perquè necessiten d’una formació més àmplia per adquirir coneixements bàsics o perfeccionar i ampliar els que han adquirit.
El programa e-dones inclou formació en tics mitjançant tres cursos independents (per nivells) i complementaris que permeten la participació de les dones segons les seves capacitats i necessitats d’aprenentatge.
Les diferents edicions del projecte e-dones es porten a terme en el marc de les convocatòries AGAUR. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Departament de Governació i Administracions públiques de la Genenralitat de Catalunya.

3. Participació en el Programa: Acceso a las TIC para Mujeres: Igualdad de acceso, igualdad de derechos. Programa subvencionado por el Plan Avanza 2007 - 2008. Ministerio de Indústria Turismo y Comercio. Surt ha participat en el programa amb Fundación Esplai i Abierto hasta el amanecer. S. Coop. Mad. de Iniciativa Social sin Ánimo de Lucro.
Resultat del programa dirigit a  “mujeres amas de casa y mujeres migradas”, que finalitza al novembre 2008, tenim la Guía para personas dinamizadoras de telecentros, la Guia de butxaca per aprendre a utilitzar les tecnologies Usar ordenador y manejar Internet Nosotras también. ¡Claro que sí!, el Blog Nosotras También, i la programació i continguts del curs Mujeres y TICs amb el fulletó del programa.

 

Enviar:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Facebook
  • Technorati
  • Google
  • TwitThis
  • Wikio
  • E-mail this story to a friend!