Intro. Una nova aplicació informàtica per analitzar i detectar l’ús sexista del llenguatge

Jueves, Diciembre 23, 2010

Coneixes INTRO?
És una nova aplicació informàtica per analitzar i detectar l’ús sexista o androcèntric del llenguatge. Funciona de manera similar als altres analitzadors lingüístics, detectant aquelles paraules que poden tenir una connotació sexista o androcèntrica i oferint alternatives pels casos en què sigui necessari.

imatge de l'aplicació INTRO
D’entrada, aquesta primera versió incorpora prop de 1.500 termes. També inclou la possibilitat que cadascuna de les persones usuàries es gestioni el seu propi diccionari de termes i, està previst que, a partir del seu ús els usuaris i les usuàries puguin realitzar aportacions de millora, que s’incorporaran en les revisions posteriors. El programa s’ha d’instal·lar a cada ordinador, com en qualsevol altra eina informàtica.

Herramientas para el uso del lenguaje no sexista

Viernes, Enero 9, 2009

En castellano: Herramientas para cuidar el lenguaje y que ofrecen alternativas a la hora de trabajar en el ordenador.
Nombra En Red - El Instituto de la Mujer ofrece acceso gratuito en su web al programa “Nombra en Red” que se instala en el ordenador como cualquier diccionario electrónico y que permite consultar las dudas para [...]

Campanya per un ús no sexista a internet

Domingo, Noviembre 2, 2008

Campanya per un ús no sexista a internet,  http://sin-sexismos.blogresponsable.com/ iniciativa de F. Xavier Agulló, que convida a subscriure el manifest, enllaçar a la web de la campanya i posar el logo de la mateixa a totes aquelles webs que donen suport a la iniciativa.