28 de maig, Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones

 A Actualitat

El 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, serveix per fomentar la difusió de l’estat de salut de les dones, de les seves necessitats i demandes, i del compromís que exigim a les administracions per donar-hi resposta.

En l’àmbit de la salut i el gènere es creuen molts factors identitaris com la nacionalitat, l’edat, l’orientació sexual, la classe social, l’origen, la llengua o la religió, entre d’altres variables. Totes aquests elements relacionats entre sí generen desigualtats en l’accés i en el tractament. A més, els estereotips de gènere tenen un fort impacte en la salut, especialment en la sexual i reproductiva, i els seus efectes atempten directament contra els drets de les dones.

Segons l’informe 2024 de l’índex d’igualtat de gènere elaborat per l’European Institute for Gender Equality (EIGE), l’esperança de vida a Catalunya és una de les més elevades de la UE, amb 86,3 anys per a les dones i 80,7 per als homes. Segons l’ESCA, les dones, però, passen més anys vivint amb un mal estat de salut (20 anys, front als 14 anys que poden passar els homes en estat de mala salut). Les causes de mort més freqüents en les dones són malalties circulatòries (28,4%), tumors (21,1%) i malalties respiratòries (9,9%). El 41% de les dones tenen problemes de salut crònics o de llarga durada, en més proporció que els homes (35%).

La proporció de dones que té depressió és més del doble (11%) que la dels homes (4%). Els homes tenen excés de pes en més proporció (59%) que les dones (43%). Fan activitat física saludable el 81,1% de les dones i el 84,5% dels homes. En canvi, les dones segueixen les recomanacions d’una dieta mediterrània en més proporció que els homes. Fumen tabac el 20,5% de les dones i el 30,9% dels homes. La porporció d’homes que fan un consum de risc d’alcohol són el triple que les dones.

A la Fundació Surt apostem per promoure una atenció sanitària empoderadora amb la pacient, que posi la vida al centre, sense patologitzar o infantilitzar per defecte. I per aquest motiu, cal avançar cap a una reorientació dels recursos i les mesures públiques del sistema sanitari amb perspectiva feminista i inclusiva; incrementar els recursos destinats a tractaments i investigació vinculats a la salut integral de les dones; la capacitació específica en gènere del personal mèdic, entre d’altres.

Últimes publicacions

Fes un comentari

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt