El Consell Municipal d’Immigració i Refugi de Barcelona reclama resoldre el col·lapse a les oficines d’estrangeria

 A Actualitat

El Consell Municipal d’Immigració i Refugi de Barcelona (CMIB), del qual Surt és part, ha presentat a la Subdelegació del Govern espanyol de Barcelona un comunicat  per denunciar el col·lapse a les oficines d’estrangeria. Aquesta situació s’ha anat agreujant en els darrers mesos, fins a superar els set mesos d’endarreriment. Es calcula que hi ha uns 22.000 expedients sense revisar i uns 17.000 en tràmits diversos.

“Des del Consell Municipal d’Immigració ens solidaritzem amb la població ucraïnesa per la crisi humanitària derivada de la invasió que pateix el seu país, i emplacem a les autoritats a activar de forma àgil els mecanismes d’asil i refugi per poder acollir persones ucraïneses, no obstant això, no podem deixar de banda un problema que existeix i s’eternitza, i impacta en la vida de moltes persones migrades que viuen a l’Estat”, plantegen les entitats membre.

No tenir autorització per residir i treballar comporta moltes dificultats per les persones estrangeres en tots els àmbits de la seva vida (feina, habitatge, salut, mobilitat…). Però la més important és que les condemna a la pràctica inexistència administrativa, ja que durant el nostre dia a dia ens hem d’identificar amb el DNI o la Targeta d’Identitat d’Estrangers (TIE) moltes vegades per poder realitzar diverses gestions necessàries en la nostra vida quotidiana.

“No disposar de la corresponent autorització administrativa comporta moltes dificultats per a les persones estrangeres en tràmits com ara signar un contracte de treball, llogar un habitatge, obrir un compte corrent, matricular-se, anar la CAP, cursar alguns estudis…, però també augmenten les possibilitats, mentre no tinguis presentada la corresponent sol·licitud d’autorització administrativa, que siguin internades en un CIE o directament expulsades del país. La legislació d’estrangeria preveu mecanismes d’accés a la regularitat per a les persones que compleixin uns determinats requisits, com ara tres anys d’empadronament i disposar d’un contracte de treball no inferiors a un any a jornada completa i amb el SMI, pel que fa a l’arrelament social, o dos anys i demostrar una relació laborals de sis mesos, si parlem de l’arrelament laboral. Tanmateix, aquelles persones que aconsegueixen complir-los es veuen abocades a patir les ineficàcies de l’Administració pel que fa a la gestió dels tràmits d’estrangeria”, expressa el comunicat.

EL CMIB denuncia que els endarreriments en la resolució dels expedients presentats a les oficines d’estrangeria comporten una greu vulneració dels drets d’igualtat entre les persones recollit en l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, que estableix l’obligació dels poders públics de garantir que la igualtat i la llibertat dels individus i els grups en què s’integren siguin real i efectiva i els insta a remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva
participació plena en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social.

Però també posa en qüestió el dret a la bona administració, que consagra la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 41, i que comporta que els assumptes públics han de ser tractats equitativament, objectivament i en els terminis raonables. Aquest principi es relaciona amb 9.2 de la Constitució anteriorment citat, però també amb el 24.1 que estableix l’obligació de l’Administració pública d’evitar la indefensió com a conseqüència del funcionament de l’Administració, entre altres. “La manera com una societat entén l’encaix de les poblacions immigrades en el seu cos social és una bona mesura de la seva salut democràtica”, planteja el CMIB.

Últimes publicacions
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt