El projecte ASSIST inicia un programa de mentoria per millorar l’acompanyament a supervivents de tràfic per a l’explotació sexual

 A Actualitat

El projecte  ASSIST (Gender Specific Legal Assistance and Integration Support for Third Country National Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation), en què Surt participa al costat d’altres organitzacions europees, inicia un programa de mentoria per millorar l’acompanyament a dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual, una iniciativa que permetrà que supervivents de tràfic donin suport personalitzat a altres dones que es troben en una fase més inicial del seu procés d’autonomia.

El programa de mentoria està conformat per dues supervivents de tràfic que acompanyaran altres dones víctimes de tràfic per tal de facilitar-los l’accés a serveis i recursos que les dones puguin requerir. “La mentoria que iniciem en l’ASSIST és un programa dissenyat entre les diverses organitzacions col·laborades, que permetrà millorar l’atenció, posant al centre les necessitats de les dones involucrades en el programa i garantint un acompanyament transversal a totes les fases de la mentoria”, explica Laura Parés, tècnica de recerca referent del projecte.

La primera fase del projecte de mentoria ha estat la formació a les mentores i, durant el mes d’octubre, es preveu començar les sessions d’acompanyament entre iguals. “El projecte ASSIST ens està permetent analitzar els principals reptes que afronten les dones en els seus processos de recuperació i autonomia, i reflexionar específicament sobre l’assessorament legal i l’atenció social rebuda, per tal d’accedir a recursos socials i econòmics que els permetin avançar en el seus projectes vitals”, explica Parés.

ASSIST  està finançat per la Unió Europea i reuneix diverses organitzacions expertes en tràfic de tota Europa, com són ICI a Irlanda, SOLWODI a Alemanya, JustRight a Escòcia, BeFree a Italia i Surt a Catalunya, on treballa en col·laboració amb Sicar.cat al llarg del projecte.

Publicacions recomanades
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.