El projecte TRANSVISIBLES treballa en una guia adreçada a professionals i empreses per afavorir la inclusió laboral a les dones trans

 A Actualitat

El projecte europeu TRANSVISIBLES, coordinat per Surt, treballa en una guia per a professionals, administracions públiques, organitzacions privades, empreses i activistes dirigida a afavorir la inserció laboral de les dones trans, un col·lectiu que sovint ha de fer front a obstacles a l’hora d’accedir al mercat de treball, especialment, en el cas de les visiblement trans i les que es dediquen al treball sexual.

La guia busca promoure recursos per millorar la inserció al mercat de treball de les dones trans i proposa estratègies i mesures per abordar els factors implicats en aquest procés: l’empoderament de les dones trans, la transformació de la visió de les empreses, el lideratge de les administracions públiques i la formació de professionals en el camp de la inserció laboral.

“Hi explicarem per què és clau tractar el mercat de treball i les oportunitats d’ocupació per a les dones trans i també hi compartirem reflexions sobre les estratègies d’empoderament de les dones trans en els processos d’inserció laboral, la intermediació amb les empreses i proposarem eines per treballar en la sensibilització del personal de recursos humans”, explica Alba Elvira, tècnica de recerca de Surt que coordina el projecte TRANSVISIBLES.

Aquest recurs desenvoluparà un conjunt de propostes per tal de garantir espais de treball inclusius i inclourà una selecció de bones pràctiques  per millorar la situació laboral de les dones trans. La guia estarà disponible a la pàgina web del projecte i serà d’accés lliure i gratuït.

El projecte, cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, es desenvoluparà fins al setembre de 2020 i es proposa fomentar l’empodermanent econòmic de les dones trans, així com millorar les seves oportunitats d’accés i permanència al mercat laboral.

“A través de l’intercanvi de bones pràctiques a escala europea,  permetrà comptar amb materials innovadors i divulgatius que recullin experteses diverses i puguin ser aplicats a diversos territoris, multiplicant-ne el seu impacte”, en destaca Elvira.

Al costat de Surt, participen en el projecte el Grup d’Estudis en Diversitat Sexual i de Gènere de la Universitat de Vic, Transgender Equality Network Ireland – TENI, d’Irlanda, Háttér Society, d’Hongria, i Bundesverband Trans* – BVT*, d’Alemanya.

Publicacions recomanades

Fes un comentari

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.