“Empoderament significa ser capaces de convertir les necessitats en iniciatives comunitàries”

 A Actualitat

‘Co-Nexes’ ens parla de connectar persones i serveis als territoris. Surt ha impulsat aquest projecte comunitari al poble de Sant Fruitós de Bages, per una banda, i al barri de Pere Garau de Palma de Mallorca, per l’altra. En comú, tenen el què i el com: respondre a necessitats de la població a partir de propostes que ella mateixa construeixi. En parlem amb Mònica Barnola, cap territorial de l’àrea d’empoderament comunitari de l’entitat.

Co-Nexes és un projecte d’empoderament comunitari que s’està desenvolupant en dos territoris diferents alhora. L’objectiu és compartit?

Sí, als dos territoris l’objectiu és desplegar un procés comunitari que compti amb la participació activa i des de l’inici de la ciutadania, per tal que ella mateixa pugui detectar les necessitats a què donar resposta. És un procés d’empoderament en el sentit de ser capaces de convertir les necessitats en iniciatives comunitàries, en projectes concrets, des d’una reflexió crítica, i compartida amb l’ajuntament, del barri on viuen.

Es fa en barris concrets?

En el cas de Mallorca sí. La intervenció s’orienta al barri de Pere Garau, d’uns 30.000 habitats. A Sant Fruitós de Bages, que és un poble de 8.000 habitants aproximadament, amb l’Ajuntament s’ha volgut donar cobertura a tot el municipi.

Com es posa en marxa Co-Nexes?

Es posa en marxa a finals del 2017, de la mà de l’ajuntament, en concret des de serveis socials, sobretot, perquè l’objectiu és que la intervenció que es faci pugui donar respostes reals i  sostenibles a les necessitats dels professionals i de tots els col·lectius.

Quin tipus de necessitats poden cobrir-se amb la intervenció comunitària?

El que busca Co-Nexes és donar resposta a la ciutadania connectant els recursos del territori amb les persones. Fins ara el que s’ha fet a Mallorca és explorar, conèixer a fons el territori, els recursos que hi ha, com s’estan gestionant i conèixer els diferents col·lectius. Per ara s’ha promogut i reforçat la xarxa, apropant els diferents grups amb els recursos. A partir d’aquí s’anirà creant un grup de veïnes referents (el grup Co-Nexes) des del qual es dissenyaran les actuacions que donin resposta  a les necessitats detectades. El que s’ha detectat per ara és que no hi ha interlocució fluïda amb la comunitat xinesa per tal d’abordar l’absentisme escolar. El projecte està procurant facilitar canals de comunicació entre la comunitat xinesa i les escoles.

En quin punt es troba Co-Nexes a Sant Fruitós?

Ha començat al revés. S’ha començat creant un grup de dones per tal de pensar quin Sant Fruitós volem, fent una radiografia, una detecció de necessitats, des de les experiències de les dones. Actualment, de les necessitats detectades, s’ha començat a treballar des de l’àmbit de salut comunitària, creant espais on poder fer esport.

S’adrecen només a dones en els dos casos?

Són projectes comunitaris, per tant, adreçats a tothom. Els projectes que surtin de l’acció comunitària seran mixtes, aplicant perspectiva de gènere.

Publicacions recomanades

Fes un comentari

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt