“La millora de l’ocupabilitat reforça l’autoestima i juga un paper importantíssim en la millora de la qualitat de vida”

 A Actualitat

Les dones que participen al programa MAIS (Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania) acostumen a compartir punts de partida que es tradueixen en barreres d’accés al mercat de treball. En molts casos encapçalen famílies monomarentals, una tipologia de família en què el risc de pobresa es multiplica respecte a les famílies amb dues persones adultes al timó. Algunes d’elles tenen, a més, problemes de salut. L’accés a l’habitatge, en general, els és difícil. També hi ha casos en què no dominar les llengües del territori els amplia les barreres. “Els dificulta no només el seu procés laboral i formatiu, sinó també la seva autonomia diària i quotidiana”, detecten Beatriz Langa, Aida Larios i María González, tècniques d’un dels punts d’atenció del MAIS a Barcelona. “Son dones que pateixen diverses formes d’exclusió i discriminació, pel fet de ser dones, migrades o per ambdues condicions”, afirmen. 3 de cada 4 de les dones que acompanyen a través del programa, que finalitza aquest mes, han patit o pateixen violència masclista.

Què observeu que les dones han guanyat durant el temps dins del programa MAIS? Ha canviat la seva situació de partida? 

Valorem que el MAIS els ofereix estructura i claredat respecte als seus objectius vitals i professionals. Moltes de les usuàries estan allunyades del mercat laboral perquè fa molts anys que no hi treballen i desconeixen les eines i els processos per tornar a entrar-hi. Des de Surt enfoquem el programa no solament com un acompanyament professional si no també vital i personal, ja que entenem la persona de manera multidimensional. Per tant, treballem altres àmbits a part del laboral (salut, relacions, personal, social, àmbit d’oci i lleure, formació…) per poder arribar  a aconseguir de manera profunda i arrelada els objectius pactats amb cada dona. Treballem amb perspectiva de gènere i els fem arribar que el MAIS de Surt no va només de fer un currículum i ja està, sinó de realment assolir un compromís amb elles mateixes i ser agents protagonistes de la seva vida. La seva situació de partida quasi sempre evoluciona i elles mateixes així ens ho expressen, perquè son capaces d’ identificar el seus progressos i canvis, a partir del Pla de Treball pactat, fet que les encoratja per continuar i perseverar en el seu itinerari. El Programa també els dona la possibilitat de fer xarxa entre elles a través de les sessions grupals que realitzem. Moltes de les dones que acompanyem estan soles i, a més a més, se senten soles. Presenten un sentiment de soledat molt gran. El fet de compartir processos vitals i professionals les ajuda.

Quin ha estat el procés per aconseguir aquest canvi? 

El Programa MAIS compta amb un seguiment modular per aconseguir l’objectiu principal, que és millorar el grau d’ocupabilitat i inserció laboral de les dones participants destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).  Amb les dones participants fem una sèrie d’accions i activitats, tant individuals com grupals, entre les quals identificar competències de base i transversals per millorar l’ ocupabilitat, així com les seves motivacions i interessos, seguint el Model de Competències que caracteritza a la nostra entitat; definir objectius professionals i establir un pla individual d´inserció laboral; millorar coneixements sobre el context i el mercat laboral, així com les eines, els canals i estratègies per accedir-hi; orientar i acompanyar en el procés de recerca de feina d’ una manera multidimensional; orientar també si convé en emprenedoria social i autoocupació; fer accions de formació que millorin l’ accessibilitat a una inserció labora; donar la possibilitat de realitzar  pràctiques no professionals i fer us del Servei de Prospecció a empreses del Programa. Amb cada dona que participa al programa dissenyem i elaborarem conjuntament un “Pla d’Acció Individual” , l’objectiu o objectius a treballar per millorar l’ocupabilitat, les competències i aquells aspectes transversals que es poden potenciar.

Totes comptaven amb la renda garantida de ciutadania. Com valoreu aquesta ajuda? és suficient per no viure en situació de pobresa? 

En general valorem positivament la RGC i creiem que és un suport important i necessari per a les dones, ja que els permet experimentar certa seguretat al tenir un ingressos fixes i estables. Tanmateix, considerem que és insuficient en moltes situacions, tant en dones soles com en dones amb fills i filles a càrrec, si tenim en compte el preu de l’habitatge, dels aliments, els subministres o altres productes bàsics.

Queda poc per acabar el programa. Un cop fora del MAIS, els quedaran reptes pendents d’assolir com per considerar que han sortit de la situació de pobresa o risc d’exclusió?  

En el seu pas pel programa, cada dona ha desenvolupat un procés personal de millora que pot abraçar totes les àrees de la vida o haver-se centrat en l’àmbit laboral i formatiu. Com en tots els programes, hi han processos de més o menys èxit, més o menys llargs i complexes. Al tancament del MAIS, pactem amb elles una sèrie d’ accions i recomanacions per a poder continuar el seu itinerari fora de Surt de manera autònoma, cosa que agraeixen ja que així tenen claredat per continuar seguint el ritme que portaven. Sempre hi ha reptes a assolir, sortir d’ una situació de pobresa i/o exclusió no depèn només de realitzar un programa d’ inserció laboral com el MAIS. No obstant això, aconseguir un lloc de feina durant el Programa o tenir un itinerari i fer un procés per aconseguir un lloc de treball una vegada acabat el programa, indiscutiblement afavoreix aquesta possible sortida.

Quines peces detecteu que és clau activar per millorar la qualitat de vida de les dones que acompanyeu? 

La relació de les dones amb el món laboral té una forta vinculació amb el seu grau d’ocupabilitat, és a dir, amb la seva formació, la seva experiència, les seves aptituds i habilitats i amb la seva actitud davant una oferta de treball. Des del programa, facilitem i motivem processos d’ inserció laboral i d’accés a l’autonomia personal, fomentant la promoció de la persona. S’enforteixen les competències transversals necessàries i s’identifiquen aspectes específics per aplicar millores, juntament amb un pla de treball que ajudi a reflectir-ho i a defensar el capital competencial de cada dona. La millora de l’ocupabilitat reforça l’autoestima, i aquests dos elements, que es retroalimenten, juguen una part importantíssima en la millora de la seva qualitat de vida.

 

Programa cofinançat per:

 

Últimes publicacions
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt