Consulteu diverses ajudes dels governs dirigides a mitigar l’impacte de la crisi desencadenada per la Covid-19

 A Actualitat

L’aturada en sec de les activitats laborals, lúdiques i culturals que ha implicat la pandèmia de la Covid-19 ha desencadenat una crisi econòmica i social. Els governs han posat a disposició algunes ajudes arran del moment d’excepcionalitat en què ens trobem. 

Es tracta d’ajuts per afrontar el pagament de subministraments bàsics de la llar, en matèria d’habitatge i adreçats a persones treballadores.

En destaquem alguns i podeu consultar-los de manera més completa al web de la Generalitat de Catalunya.

 

Habitatge

Crèdits ICO per tal de sufragar les despeses de lloguer de les famílies en situació de vulnerabilitat social: 

La norma entén que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social les persones:   

 • En situació de desocupació
 • En (ERTO)
 • Que hagi reduït la seva jornada per motiu de cures
 • Si es tracta de persones treballadores per compte propi assimilats, que hagin sofert una pèrdua substancial d’ingressos.
 • Per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin reducció d’ingressos a conseqüència de l’expansió de la Covid-19

A més, que amb anterioritat a l’estat d’alarma:

 • Que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1.613,52. Aquest límit s’incrementa quan hi ha familiars a càrrec.
 • Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35 % dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • No tenir habitatges en propietat

La quantia del préstec serà de fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge habitual vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat.

 

Subministraments bàsics 

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la Covid-19:

 

La prestació s’adreça a persones treballadores que tinguin familiars a càrrec  i es trobin en algun dels supòsits següents:

  1.  Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  2. Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  3. Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  4. Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.
  5. Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

 

 

 

Subsidi extraordinari per a treballadores de la llar i les cures 

El govern estatal ha establert un subsidi dirigit a les treballadores de la llar i les cures afectades econòmicament per la crisi. Accessible només per a treballadores d’alta a la Seguretat Social des d’abans de l’estat d’alarma (14 de març d’enguany) i que es trobin en alguna d’aquestes situacions: 

 1. Que hagin deixat de prestar serveis de manera total o parcial per tal de reduir el contagi per causes alienes a la seva voluntat
 2. A les quals se’ls hagi finalitzat el contracte per causes alienes a la seva voluntat i que la causa sigui la crisi sanitària

Publicacions recomanades
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt