Surt comparteix l’experiència d’internacionalització en una formació del CIEMEN per a ONG

 A Actualitat

La crisi econòmica ha accelerat la necessitat de moltes organitzacions del tercer sector d’explorar noves vies de finançament i, de la mà, de potenciar la internacionalització. Una formació del CIEMEN ha plantejat eines per avançar-hi i ha comptat amb la cap de l’àrea d’empoderament socioeconòmic de Surt, Laura Sales, per compartir l’experiència de treball de l’entitat en projectes finançats amb fons europeus.

L’àmbit de recerca de Surt coordina i participa en projectes europeus fa més de 20 anys. S’ha dedicat a diagnosticar necessitats, a la innovació metodològica, a generar materials formatius i de sensibilització, així com a fer incidència política i social. “El treball d’innovació metodològica, sempre orientada a ser aplicada al treball d’acompanyament de les dones, ha estat lligada a la internacionalització”, ha explicat Sales.

Violències masclistes, drets de les persones LGTBI, mercat laboral, migracions i tràfic d’éssers humans s’han convertit en els àmbits d’especialització de recerca de Surt. Es tracta de coneixement que parteix, alhora que repercuteix, en l’atenció directa per afavorir els processos d’empoderament i promoció dels drets de les dones.

“Són projectes que ens han permès ampliar la xarxa i generar impacte”, ha valorat Sales, entre els avantatges de treballar en el marc d’iniciatives europees.

Últimes publicacions
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.