Surt desenvolupa un programa per millorar l’ocupabilitat de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania

 In Actualitat

Surt posa en marxa el programa MAIS (Mesures Actives d’Inserció), una iniciativa adreçada a persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC), amb especial atenció a les dones, aquelles en situació de violència masclista i les que tinguin càrregues familiars. MAIS s’implementa a Barcelona i a Badalona.

L’objectiu del programa és dissenyar amb les persones participants un pla individual d’inserció que en millori l’ocupabilitat i l’apropi al mercat laboral. “Ens trobem en un moment delicat, en què molta més gent està demanant aquesta ajuda i les persones que venen són molt diverses, pel que avaluem cada cas i el pla de treball es basa en la detecció i el treball de les seves competències de base i transversals i també en les seves motivacions i interessos, tenint en compte les particularitats de cada persona, i l’orientem cap a formació o inserció laboral”, resumeix Cristina Sotelo, tècnica orientadora.

Per assolir els objectius, es treballen diferents mòduls temàtics (com context laboral, mercat de treball i ocupacions, canals i eines de recerca de feina, formació en competències transversals i formació en noves tecnologies), per tal de proporcionar a la persona eines i estratègies. Així mateix, es potencien els itineraris de pràctiques en empreses i els processos de recerca de feina per tal que les persones puguin tenir oportunitats reals d’entrar al mercat laboral.

El programa MAIS ofereix una atenció individualitzada (tutoria d’acollida, sessions de seguiment, sessions extra en cas de necessitat, informació i/o derivació a altres recursos que puguin ser del seu interès) i fomenta les sessions grupals per treballar alguns dels continguts del programa.

“Normalment el camí és llarg perquè les persones venen molt desconnectades del món laboral, moltes són aturades de llarga durada, i es troben sovint que, davant l’objectiu laboral que tenen, els falten competències, pel que els fem l’acompanyament perquè s’actualitzin, per potenciar competències i estudiem on encaixarien millor, tot i que també és cert que ens trobem que no només podem tenir en compte això, sinó també el que el mercat laboral ofereix”, explica Sotelo.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.