Surt estudia l’impacte de la crisi econòmica derivada de la pandèmia en les dones

 A Actualitat

Surt ha iniciat l’anàlisi de les dades de la crisi desencadenada sota la pandèmia de Covid-19 des d’una perspectiva de gènere. Amb el suport del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, l’entitat es planteja conèixer els perfils sociodemogràfics i la situació laboral i econòmica de les dones participants en programes seleccionats de SURT, Prohabitatge i Intermedia per així conèixer com afecta la conjuntura econòmica en l’activitat i l’ocupació de les dones i en la feminització de la pobresa.

A partir d’aquestes dades, s’analitzaran les estratègies per afrontar la crisi, així com la qualitat de l’ocupació de les dones al mercat de treball remunerat en temps de crisi, per tal d’identificar estratègies futures d’intervenció que responguin a les necessitats de les dones en el nou context.

Des de Surt es creu necessari fer aquesta anàlisi des d’una perspectiva de gènere, tenint en compte, de forma especifica la precarització del treball remunerat de les dones, la distribució de les tasques de cures, l’organització del temps de teletreball així com les situacions de desocupació del mercat laboral que tenen les dones.

L’estudi analitza, des d’una perspectiva de gènere,  els estudis realitzats sobre els impactes socials de la pandèmia i grups de discussió de professionals i usuàries per tal de recollir i visibilitzar les experiències directes de les dones en aquest període de crisi.

Últimes publicacions

Fes un comentari

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.