Surt participa en un projecte europeu dirigit a enfortir la lluita contra l’assetjament sexual a l’entorn laboral

 A Actualitat

Surt és una de les organitzacions europees que tiren endavant el projecte TEAMWORK, una iniciativa dirigida a enfortir la lluita contra l’assetjament sexual a la feina a Grècia, Bulgària, Catalunya i Itàlia. El projecte promourà la sensibilització del personal i aportarà eines al personal de recursos humans i als càrrecs directius per tal que adoptin mesures per detectar, prevenir i abordar l’assetjament sexual, així com per protegir les víctimes.

“L’assetjament sexual a la feina pot adoptar formes molt diverses i el pot exercir un company, un supervisor, un client o un usuari. Identificar els mecanismes per prevenir i abordar aquest fenomen requereix unir esforços i coordinar polítiques i pràctiques”, expliquen des de l’àmbit de recerca de Surt.

En la primera fase, TEAMWORK se centra en identificar les necessitats i millores clau per abordar l’assetjament sexual a l’àmbit laboral, mitjançant entrevistes i dos qüestionaris, un adreçat a persones treballadores i un altre adreçat a personal directiu i de recursos humans. 

L’assetjament sexual en l’entorn laboral, reconegut per la legislació internacional com una forma de violència masclista, constitueix una greu vulneració dels drets fonamentals, com són la llibertat, la igualtat, la intimitat, la dignitat, la no-discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

El marc normatiu català defineix l’assetjament sexual com “qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, de naturalesa sexual, que s’exerceix amb el
propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, especialment si li crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu”. Malgrat els avenços en l’àmbit legislatiu i la promoció de polítiques específiques, la majoria de casos segueixen invisibilitzats i no són denunciats; la majoria d’empreses no disposen de mesures específiques de prevenció i abordatge i, quan en tenen, no sempre són implementades amb eficàcia i garantint els drets de les víctimes.

“Calen més esforços per avançar en l’erradicació d’aquest fenomen, tant en el sector públic com en el privat, i millorar la prevenció i l’abordatge, tot oferint mecanismes efectius i segurs per a les víctimes. És una necessitat a la qual volem ajudar a donar resposta amb aquest projecte”, remarquen les entitats.

El projecte està coordinat per l’organització grega KMOP i compta amb la participació d’Adecco Formazione (Itàlia), Oxfam Italià Onlus – OIT (Itàlia), Center For Sustainable Communities Development Foundation – CSCD (Bulgària) i Fundació Surt (Catalunya). El projecte s’allargarà fins al març del 2022 i preveu realitzar activitats tant a escala nacional com internacional, entre les quals, destaca crear una xarxa de col·laboració i assessorament per revisar i implementar pràctiques que permetin avançar en l’erradicació de l’assetjament sexual a l’entorn laboral.

 

Publicacions recomanades
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt