Un estudi del projecte europeu HEAL perfila les principals necessitats de dones supervivents de tràfic per a l’explotació sexual

 A Actualitat

El projecte HEAL ha elaborat un informe per recollir les necessitats percebudes per part de dones extracomunitàries víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual, així com de professionals i empreses davant el repte d’aconseguir-ne la inserció laboral. A més, l’estudi ofereix informació sobre els drets i els serveis disponibles en els diversos països que participen en la investigació: Itàlia, Grècia, Romania i l’Estat espanyol.

A partir de les recerques fetes en el marc d’aquesta iniciativa europea, en què Surt participa, s’ha detectat la manca de dades sobre aquest fenomen que afecta fonamentalment a dones i nenes. “Si bé alguns països tenen un registre de dades oficial, és difícil accedir-hi i, sovint, les dades registrades no ofereixen una visió realista de la magnitud i especificitat d’aquest delicte contra els drets humans”, explica Laura Parés, tècnica de recerca de Surt a càrrec del projecte HEAL.

Les barreres idiomàtiques, la falta de familiaritat amb els serveis disponibles que podrien acompanyar-les en la inserció laboral i la manca de recursos materials i econòmics per cobrir necessitats bàsiques, són les principals dificultats detectades. “L’alt nivell d’atur i la precarietat de les ofertes de feina que les dones reben, sovint perpetua la seva dependència als serveis socials”, assenyala l’informe.

Les dones entrevistades en tots els països participants apunten a la falta de suport financer i material i la manca de treballs estables i ben remunerats com les dues principals dificultats en els seus processos de recuperació i autonomia. En concret, a Grècia i Itàlia, les dones entrevistades expressaren la demanda de poder rebre més acompanyament i suport en la cerca de feina i en l’accés a serveis específics que puguin donar-los suport. També apunten la importància de rebre  formacions o cursos capacitadors, que facilitin l’accés i inserció al mercat de treball.

A Grècia i Espanya, també es destaca la importància de poder aprendre l’idioma, com a eix clau per facilitar l’accés a la feina, així com als serveis públics existents. A Espanya, en concret, accedir a l’habitatge va ser una demanda molt freqüent entre les dones entrevistades, així com comptar amb suport en la criança.

Per altra banda, les professionals entrevistades remarquen la importància d’oferir un suport a llarg termini, amb un enfocament holístic i multidisciplinar, “clau per poder cobrir les demandes de les dones, més enllà de la urgència, i poder garantir l’accés a drets”, explica Parés.  També oferir un suport jurídic gratuït apareix com a  imprescindible en l’acompanyament. “Un altre aspecte destacat és la importància, per part de les professionals, d’estar formades i de tenir un equip amb professionals expertes en les conseqüències del trauma en els processos de recuperació i autonomia, a més de respectar els temps i les decisions de les dones i acompanyar sempre amb un enfocament d’empoderament”, detalla Parés, sobre els resultats.

Les empreses involucrades en el projecte han aportat una visió de quins són els sectors professionals amb majors demandes de feina i quines són les competències més demandades. Si bé existeixen diferències entre els països participants, oferir suport a les dones en els seus processos d’inserció laboral, així com formació i capacitació per millorar la seva ocupabilitat, van ser dos dels aspectes més mencionats per les empreses.

“Cal tenir en compte que la Covid-19  ha generat un gran impacte al mercat de treball, empitjorant molt les condicions laborals detectades, les quals ja eren precàries, motiu pel qual s’està mantenint el contacte amb les empreses per poder detectar noves oportunitats o alternatives de sectors amb menys impacte per la crisi, que ens permetin entendre quines són les noves competències més demandades i com poden les dones millorar el seu perfil professional”, explica Parés.

Un camí cap a l’autonomia 

El projecte europeu HEAL es proposa facilitar la recuperació de dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual, a través del desenvolupament de competències vinculades al mercat laboral, el suport psicològic i el treball en xarxa entre els diferents actors claus implicats: víctimes de tràfic, empreses i serveis d’acompanyament a les dones.

A partir de la informació i resultats obtinguts en les primeres fases del projecte, HEAL es proposa elaborar un nou Programa per a la Recuperació i la Integració de dones extracomunitàries víctimes de TEH amb finalitat d’explotació sexual, amb l’objectiu de promoure la seva recuperació psicològica, així com millorar les seves competències pel mercat laboral.

Entre les activitats del HEAL, destaquen el suport psicològic i la identificació, desenvolupament i transferència de competències pel mercat de treball, així com la creació d’una xarxa de coordinació entre empreses i professionals socials orientada a millorar les estratègies d’atenció i suport i facilitar l’entrada de les dones extracomunitàries víctimes de tràfic al mercat de treball formal.

També en el marc del projecte s’ha celebrat una trobada europea dirigida a millorar el treball en xarxa i per intercanviar experiències i debatre sobre les oportunitats i els reptes existents en matèria d’inserció laboral, provisió de serveis i atenció social a dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual.

Per recollir i difondre els principals resultats d’aquesta jornada, es publicarà un Recull de Bones Pràctiques i Recomanacions, que estarà disponible a la pàgina web del projecte HEAL, que s’implementarà durant el 2020-2021, a través de les entitats CESIE, Libera, KMOP, PATRIR i Surt.

Més informació: www.healproject.eu FB: @HEALprojectEU

 

Últimes publicacions
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt