“Una formació en mecànica només per a dones ens ajuda a empoderar-nos en un àmbit en què sembla que els homes estan en avantatge”

 A Actualitat

Elfrida va sortir del seu país d’origen per intentar garantir la salut de la seva filla. Tenia un problema de ronyó i van considerar que buscar atenció mèdica fora de Nigèria era necessari. “Teníem por de perdre-la perquè al meu país el sistema sanitari és molt deficient”, explica, tres anys després, des de Barcelona. La decisió de migrar, tanmateix, ha omplert d’obstacles el camí d’Elfrida. 

Arribar a Europa la va convertir en una persona en situació administrativa irregular, amb barreres per accedir a ingressos mínims i en un entorn del qual en desconeixia les llengües que s’hi parlen. Va arribar al programa de Surt dirigit a dones en situacions de pobresa Obrint Portes i, a través seu, va començar a comptar amb suport per aprendre català i castellà i, també, per explorar opcions laborals. En començar Bicibles, un temps més tard, va voler provar sort en un sector professional que mai s’havia plantejat i en el qual, ara, veu oportunitats de millorar la qualitat de vida. 

Com arribes a Bicibles? ¿Què és el que t’interessa de participar-hi? 

Estàvem arribant al final del curs de català i ens van informar del programa Bicibles. Un dels requisits d’entrada era conèixer prou bé el castellà, però vaig demanar una oportunitat perquè volia aprendre noves habilitats. 

Quina relació tenies amb el món de la bici? 

Abans cap relació ni coneixement, perquè al meu país no s’anima a utilitzar la bicicleta. Però n’he après els beneficis i el valor que aporta. Ara he adquirit moltes habilitats i m’agradaria aprendre encara molt més treballant com a reparadora de bicis. Com a dona m’agradaria això. Sento que m’he empoderat, amb  el que he après, amb les habilitats que he adquirit, amb el que em pot aportar el món de la bicicleta en el futur, amb el lloc que em pot ajudar a tenir a la societat. 

Com valores l’experiència de pràctiques professionals? 

Les vaig fer amb Santafixie i l’experiència m’ha fet adonar-me que no hi ha res que, pel fet de ser dona, no pugui fer en aquesta professió. Vaig aprendre moltes habilitats al costat del personal de l’empresa. I encara estaben disposades a ensenyar-me’n més! Però hi havia poc temps. Sembla que podran oferir-me un contracte, cosa que m’ajudaria a regularitzar la situació administrativa. 

T’imagines, per tant, un futur professional en aquest sector? 

Sí, com a mecànica, com a representant de vendes o de servei d’atenció a la clientela, com a ensambladora de bicis… També podria emprendre en aquest sector en un futur. 

Com valores que el grup de Bicibles sigui només per a dones? 

Crec que ens ajuda a empoderar-nos en un àmbit en què sembla que els homes estan en avantatge. És molt positiu. 

Continueu actives les dones del grup, en el marc de Bicibles? 

Crec que un proper pas és compartir coneixements adquirits amb altres dones que tinguin també aquesta oportunitat.

Últimes publicacions

Fes un comentari

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt