comunitari

Empoderament
comunitari

L’àmbit de la intervenció comunitària integra una gran diversitat de programes i projectes que tenen l’objectiu comú d’impulsar processos de desenvolupament comunitari, especialment en contextos de diversitat cultural, que han d’incloure el conjunt de la comunitat, les persones autòctones i immigrades.

Presten especial atenció als grups més vulnerables i incorporen en tota la metodologia un enfocament de gènere.

Des de l’àmbit acció comunitària, també es duen a terme els programes d’acollida, que tenen com a objectiu facilitar a les persones nouvingudes la incorporació en la societat d’acollida, afavorir la competència intercultural de les persones i els professionals dels dispositius i serveis d’atenció, i promoure la cohesió social i la convivència intercultural.

Programes

Acollida i acompanyament a persones migrades

 

Punt d’informació i assessorament a persones nouvingudes “De tot arreu”  (Badalona)

Servei d’informació, atenció i assessorament per facilitar l’acollida i la incorporació de les persones nouvingudes. És un projecte per la integració, el reconeixement, la socialització i la gestió eficaç de la diversitat als barris del sud de Badalona, amb un elevat percentatge de població migrada. És una eina que ofereix i consolida serveis oberts a tota la ciutadania i als i les professionals del territori i de la ciutat. Conta amb un servei de mediació intercultural, d’assessorament jurídic i d’atenció per afavorir processos d’integració social.

 

Programa Annisa (El Besòs)

Programa de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat actualment per Fundació SURT, que neix a finals de l’any 2014 al Barri Besòs, Districte Sant Martí, per afavorir la participació de la comunitat pakistanesa en les activitats del barri i d’aquesta manera incidir del seu rol en els espais de decisió

ANNISA, treballa amb l’objectiu de construir ponts entre els diferents col•lectius, equipaments i serveis capacitant a la comunitat pakistanesa per una participació real al barri on viu, a través dels espais de decisió i d’acció existents.

Amb tot, l’impacte social del projecte no solament promou la participació de les dones del Besós-Maresme d’origen pakistanès, i dels seus fills i filles, sinó que també hi participen dones d’altres nacionalitats com d’Índia, Bangladesh, Palestina, Nepal, Rússia, Marroc i diversos altres països africans.

Medi obert

Joves a peu de carrer (Cunit, Baix Penedès)

Equip d’educadores i educadors de carrer (medi obert) que desenvolupa un projecte centrat en el  treball preventiu i socioeducatiu amb infants, adolescents i joves a través de la dinamització d’activitats i accions als diferents equipaments municipals i espais públics del municipi, en coordinació i treballant en xarxa amb la resta d’agents i entitats. Alhora es treballa per l’empoderament del col·lectiu i la seva vinculació al territori, afavorint la realització d’activitats participatives amb perspectiva comunitària i connectant-los amb els recursos, serveis i entitats del municipi.

Via Oberta! (Badalona)

En el marc del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural a Badalona Sud, el projecte Via Oberta! es proposa dotar espais d’accions interculturals promogudes per la comunitat i adreçades a tota la ciutadania, especialment, a infants i joves, famílies i gent gran.

L’art i la cultura s’hi incorporen com a eixos vertebradors de la interrelació de persones que viuen al barri, per promoure’n una imatge positiva així como un sentiment de pertinència que afavoreixi la convivència i la cohesió.

Participació i convivència

 

Projecte Germina

El projecte “gerMINA” vol fomentar la participació i la convivència de la ciutadania de Montcada, especialment dels barris de La Ribera i Can Sant Joan a partir de la dinamització col·lectiva dels diferents equipaments d’aquests territoris. La voluntat del projecte és que els equipaments municipals esdevinguin espais de referència, interrelació i trobada per a les persones que viuen a Montcada.  Per això, el projecte contempla la programació d’accions i activitats que garanteixin una oferta cultural i lúdica.

Impulsat i finançat: Obra Social La Caixa.

 

Projecte Grandioses!

El projecte Grandioses! vol contribuir al procés d’envelliment actiu de les persones grans i canviar la visió sobre aquesta etapa de la vida, que habitualment s’entén com una etapa improductiva i passiva. Així doncs el projecte promou entorns, oportunitats i activitats que millorin la seva independència i la seva qualitat de vida.

L’acció plantejada es basa en tot moment en els principis d’igualtat de tracte i no discriminació per motius d’edat, gènere, ètnia, classe o per qualsevol altra circumstància personal o social. Aquest principi està recollit en diversos convenis de protecció de drets fonamentals, d’àmbit internacional, europeu i local, i en el nostre cas per la Llei Catalana d’Igualtat efectiva de Dones i Homes.

Impulsat i finançat: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya

 

Apoderar-se la Trini  (Trinitat Vella)

Projecte pre-ocupacional per a persones de la Trinitat Vella que treballa des d’una òptica individual, grupal i comunitària, aspectes per millorar el benestar de les persones a fi de generar desig de vincular-se al món laboral.

El projecte vol incidir sobre els condicionants de benestar i salut de les persones que dificulten la disponibilitat d’accés i vinculació als recursos ocupacionals i per iniciar un procés d’inserció al mercat de treball en persones del barri de la Trinitat Vella

El projecte s’emmarca en el Pla de Barris de Barcelona de Foment de Ciutat (Aj. Barcelona).

 

Les Dúnia (El Besós i Trinitat Vella)

Se centra en treballar l’apoderament de les dones joves migrades  mitjançant un fil temàtic , en aquest cas l’esport i els hàbits saludables per posar-se en forma i promoure la seva integració social.

El projecte es materialitza en un grup de dones joves que s’agrupen entorn a  l’esport i a d’altres activitats del seu interès amb l’objectiu d’acostar-se als seus  objectius vitals i aportar millores a les seves comunitats.  La intenció també és que esdevinguin referents per altres joves des del desenvolupament d’accions positives als seus barris.

El projecte s’emmarca en el Pla de Barris de Barcelona de Foment de Ciutat (Aj. Barcelona).

 

 Projecte ICI Badalona Sud

Els projectes d’intervenció comunitària intercultural (ICI) es despleguen en territoris d’alta diversitat cultural per reforçar (si n’hi ha) o crear estructures comunitàries que facilitin processos per afavorir la convivència.

Des de la perspectiva de l’empoderament, el projecte persegueix que la comunitat  sigui la que treballi per aconseguir el model de convivència que beneficiï totes les persones que en formen part. La metodologia intenta articular la participació i el treball col·laboratiu d’acord amb el nivell de responsabilitat que cada un dels actors de la comunitat té (veïns i veïnes, personal tècnic i càrrecs polítics).

Impulsat i finançat: Obra Social La Caixa.

 

Troba’t (Horta-Guinardó)

El Projecte Troba’t és una iniciativa del Servei de Convivència Intercultural del Districte Horta- Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. El Troba’t proposa un espai de trobada i relació per a dones del districte d’Horta-Guinardó, en especial per aquelles que hagin viscut o estiguin vivint situacions de canvi important en les seves vides.

Des del treball en grup i establint vincles amb la comunitat, es desenvolupen pràctiques i dinàmiques que afavoreixen el coneixement i reconeixement mutu entre les participants i contribueixen a reforçar la seva vinculació i comunicació amb l’entorn.

 

Servei de promoció contra el racisme i les discriminacions (Catalunya)

El servei s’impulsa des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF), mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), amb l’objectiu d’avançar cap a una societat intercultural cohesionada i més justa, lliure d’actituds racistes i pràctiques discriminatòries. Es desenvolupa arreu del territori català a través del desplegament de dos programes centrats en estratègies antirumors i espais lliures de racisme. A partir de la creació de materials i generació de discursos antirumors, accions de formació i de sensibilització, es treballa amb entitats, institucions, personal tècnic i ciutadania per afavorir la participació activa i el desenvolupament de pràctiques contra el racisme i les discriminacions.

Experiències destacades

Servei d’acompanyament al Reagrupament Familiar de l’Ajuntament de Barcelona. Dins del servei, s’han ofert accions de formació i acompanyament a dones en alfabetització, coneixement de l’entorn, llengua castellana, formació professionalitzadora i inserció.

Programa de promoció de la diversitat i la convivència intercultural als barris, implementat a Ciutat Vella i Sant Martí. Per tal de promoure  valors i actituds que afavoreixin la convivència intercultural i la cohesió social als barris i apropar-hi les diferents realitats culturals i socials, s’han posat en marxa accions informatives, de sensibilització i de foment de la participació.

La xarxa de mediadores interculturals treballava en àmbits educatius, sanitaris i comunitaris a tot Catalunya i les Balears.

La xarxa de mediació intercultural vinculada a l’àmbit sanitari oferia accions de prevenció i mediació en centres sanitaris com hospitals, centres de dia i CAPs del Baix Llobregat i de Lleida.

El programa, emmarcat en el Pla de Barris de Raval Sud, es dirigia a treballar la convivència al barri i a gestionar els conflictes que hi sorgeixen, específicament, a les zones on s’exerceix la prostitució. El projecte se centra en aconseguir una actitud de corresponsabilitat per tal que l’espai públic  del Raval sigui un espai de qualitat, relació ciutadana i cohesió social.

Els projectes d’intervenció comunitària intercultural (ICI) es despleguen en territoris d’alta diversitat cultural per reforçar (si n’hi ha) o crear estructures comunitàries que facilitin processos per afavorir la convivència.

Des de la perspectiva de l’empoderament, el projecte persegueix que la comunitat sigui la que treballi per aconseguir el model de convivència que beneficïi totes les persones que en formen part. La metodologia intenta articular la participació i el treball col·laboratiu d’acord amb el nivell de responsabilitat que cada un dels actors de la comunitat té (veïns i veïnes, personal tècnic i càrrecs polítics).

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt