Òrgans de govern

El patronat, format per dones de diferents àmbits socials i professionals, màxim òrgan de govern de la Fundació Surt, marca les línies estratègiques de l’entitat a mitjà i llarg termini i vetlla perquè totes les actuacions que es duen a terme responguin a la missió, els principis i els valors de l’entitat.

Presidenta

Fina Rubio Serrano

Vicepresidenta

Ester Ramos Oliveras

Secretària

Ana López Anguera

web-patronatimg_3374

Vocals

Carmen Oriol López-Montenegro

Remei Sipi Mayo

Teresa Martínez Pastor

Belén Fernández López

Montserrat Camps i Marsal

Fina Garcia Garcia 

Carme Cañadell i Valls

Eva Peruga Sales

L’equip de direcció executiva té la responsabilitat fonamental de dirigir i fer el seguiment quotidià de la gestió de l’entitat i actua d’enllaç amb el patronat.

Direcció general

Sira Vilardell

sira
surt_ambient_baixa_001

Direcció financera

Marisol Vergés

marisol

 

El Consell de direcció és l’òrgan de coordinació de les diverses línies d’activitat de l’entitat. La seva funció és fer el seguiment, en cada un dels àmbits d’activitat, dels plans anuals de l’entitat i la gestió quotidiana dels programes i projectes, així com dels equips de treball. El conformen, a més de l’equip de direcció executiva:

Eva Cruells                                             Esther Ramos 

Cap d’empoderament personal             Cap d’empoderament econòmic

Ruth García                                            Laura Sales 

Cap d’empoderament comunitari         Cap d’empoderament sociopolític

Elena Vázquez                                       Carme Porta

Cap de gestió de persones                       Cap de comunicació

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.