sessi-dempoderament-dones-obrint-portes

Empoderament: trajecte i meta de la nostra acció

Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe i gènere, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva.

Des dels inicis, el 1993, som una organització de dones compromesa amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social, amb una gestió transparent, professional i socialment eficient.

Actuant des del teixit divers dels feminismes i en el marc de les empreses d’economia social, Surt persegueix ser un projecte socialment transformador.

El nostre projecte està compromès amb les dones en el seu esforç per construir una societat amb equitat de gènere, lliure de violències masclistes,  en què tots els treballs, remunerats i no remunerats, siguin assumits al marge de les identitats de gènere, i en què el treball de sosteniment de la vida (treball de cures) sigui visible, revalorat i entès com a responsabilitat col·lectiva.

Surt ha estat reconeguda amb la Placa al Treball President Macià (2023), un guardó del Govern català a la trajectòria de l’entitat a favor de la igualtat d’oportunitats en el treball i la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, així com per promoure la corresponsabilitat de gènere en el treball domèstic i de cures.

També, hem rebut una menció honorífica de la Generalitat en el dia de la Justícia a Catalunya (2016), per la seva tasca de defensa dels drets de les dones i el compromís amb els valors d’equitat, inclusió, solidaritat i transformació social.

El nostre treball també ha estat reconegut per l’Institut de Drets Humans de Catalunya amb el Premi Solidaritat (2009) i la Fundació Josep Irla ens ha atorgat el memorial Lluís Companys en la modal·litat col·lectiva (2017).

Onda Cero i el Consorci de la Zona Franca ens han reconegut amb el Premi Ciutat Solidària (2018) i el Col·legi de Treball Social amb la Medall d’Or (2019).

Treballem per
l’empoderament
de les dones

Ho fem a través de promoure l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge, amb una visió integral que té en compte les diverses dimensions de l’empoderament.

Missió

Empoderament personal

Facilitar els processos de presa de consciència de les condicions de  subordinació i discriminació de gènere, per identificar els seus interessos i transformar les relacions i les estructures que les perpetuen.

Generar espais per enfortir les capacitats de les dones com a subjectes  protagonistes i gestors dels seus processos vitals (agència), a través de potenciar-ne l’autonomia, les capacitats i els lideratges.

img_4356
dimensions-empoderament-cercle

Empoderament econòmic

Treballar per l’autonomia econòmica, a través de millorar el perfil professional i obrir camins d’inserció en el mercat de treball, formal i/o protegit.

Desplegar suports per crear iniciatives d’emprenedoria social o mercantil.

Impulsar propostes d’economia social, solidària i de cura, tot incorporant una perspectiva feminista de l’economia.

Empoderament sociopolític

Generar pensament col·lectiu que ens faciliti la comprensió i el coneixement crític de l’entorn sociopolític en què actuem.

Generar propostes polítiques i  d’acció social per identificar les causes i les condicions de discriminació i exclusió de gènere, a través d’afirmar els drets, els  interessos, els punts de vista i les opinions de les dones i altres grups socials que es troben en  situacions de discriminació.

Empoderament comunitari

Empoderar les comunitats i els territoris com a estratègia per contribuir a l´exercici d’una ciutadania inclusiva i participativa, construïda des de l’equitat de gènere i en què les persones siguin les protagonistes del seu propi desenvolupament.

Promoure el reconeixement de la diversitat com el dret de totes les persones a ser diferents i, des d’aquesta perspectiva, facilitar els processos d’acollida i convivència intercultural.

Potenciar les xarxes de cooperació, col·laboració i suport arrelades a les comunitats.

Visió

Ser una organització compromesa amb l’esforç de les dones per construir una societat amb equitat de gènere, lliure de violències masclistes, en què els treballs remunerats i no remunerats siguin assumits al marge de les identitats de gènere i en què el sosteniment de la vida –treball de cura–sigui una responsabilitat col·lectiva, socialment visible i revalorada.

Ser una entitat referent en l’acció transformadora dirigida a eradicar les discriminacions i les bretxes econòmiques, polítiques, socials i culturals que condicionen la vida de les dones pel fet de ser-ho.

Amb participació activa, cooperadora, solidària
i posicionaments feministes,
per incidir en els processos de transformació polítics, socials  i culturals

Valors

Equitat de gènere

Valor de referència, assentat en una concepció de la justícia de gènere com a perspectiva democràtica radicalque,des del reconeixement de l’existència de situacions de desigualtat generades per l’estructura social, ens porta a situar al centre de la nostra acció l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge.

Diversitat

Reconeixement i valoració de les diversitats (de gènere, d’origen, d’orientació sexual, funcional, de creences…)  com un dret de les persones a ser diferents i un valor que enriqueix la societat i, en conseqüència, un valor essencial al si de l’organització, que ha de garantir la seva existència i vivència sense discriminacions ni prejudicis i construir espais comuns de diàleg, reconeixement i interdependència que no impliquin la renúncia a ser qui som i als propis valors.

Solidaritat i transformació social

Voluntat de subvertir un sistema social aixecat sobre fonaments insostenibles d’explotació i desigualtat, per transitar cap a una societat alternativa que, des del reconeixement del rol central que han de tenir les necessitats humanes, els afectes i les cures en qualsevol projecte realment transformador, garanteixi una vida digna, plena i feliç a totes les persones,i en què prevalgui la justícia social, la solidaritat i l’equitat de gènere.

Treball col·laboratiu

Compromís de generar i compartir el coneixement i mantenir relacions basades en principis ètics de respecte i reconeixement mutu, orientades a desenvolupar el potencial de les persones i a fomentar comunitats col·laboratives que aprenen de les experiències compartides, tot mantenint una pràctica d’aprenentatge continu, proactiu i flexible, per cercar solucions innovadores als reptes i necessitats socials als quals volem donar resposta.

img_4072

Gestió ètica

Aplicació d’una pràctica coherent i rigorosa dels coneixements i els recursos que asseguri una actuació social ètica i solidària, que contribueixi tant a la millora de les persones que configuren l’entitat, com de les persones destinatàries dels nostres programes i activitats com al bé comú de la societat.

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt