És la pregunta de partida de l’estudi participatiu FemEmprèn. Surt l’ha impulsat amb l’objectiu d’identificar les dificultats que pateixen les dones emprenedores i per proposar bones pràctiques que permetin formentar l’emprenedoria en condicions d’equitat.

 

 

LES DESIGUALTATS DE GÈNERE IMPACTEN, TAMBÉ, EN LES POSSIBILITATS D’EMPRENDRE

– Hi ha desigualtats de gènere significatives en totes les fases de l’activitat emprenedora, des de l’educació de partida, passant per la manca de formació en models de negoci per guiar-se i fins i tot  l’accés al finançament.

-Les dones no estan prou representades als mitjans de comunicació i en la pràctica social reforcen els estereotips de gènere i la segregació horitzontal i vertical.

-Aquestes desigualtats es manifesten en les organitzacions empresarials i en l’ús del temps. Malgrat això, les dones emprenen per diverses raons i són presents en sectors com l’oci, l’educació, el comerç i, en general, els serveis orientats a les persones.

-Tot i tenir igual capacitat innovadora, les dones emprenedores tenen expectatives de creixement més baixes.

 

UNA RECERCA PARTICIPATIVA AMB EMPRENEDORES

Es crea i coordina un grup de discussió integrat per 13 dones emprenedores amb perfils diversos. En paral·lel, es realitzen entrevistes individuals amb referents del sector.

Mitjançant la realització de sessions de treball participatives, en què s’aborden conceptes clau com les cures i autocures, s’obté una diagnosi de la situació de partida sobre les dificultats per raó de gènere que pateixen les dones quan emprenen els seus negocis, i s’elabora un decàleg de bones pràctiques per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l’emprenedoria.

El grup de dones emprenedores també realitza un taller autocompetencial que inclou l’autoavaluació de fortaleses i àrees de millora i ofereix l’oportunitat de potenciar habilitats i promoure el seu creixement personal i professional.

 

QUINES BARRERES TROBEN LES EMPRENEDORES EN EL DIA A DIA?

Principals dificultats per raó de gènere que el grup d’emprenedores detecta i que es presenten com a reptes a superar, per tal que l’emprenedoria sigui un camí en condicions equitatives per afavorir l’empoderament de les dones:

 

-Factors com la falta d’experiència o l’edat de les dones emprenedores poden influir en la percepció de la capacitat de gestió, limitant les oportunitats de col·laboració i suport.

-La manca de suport de l’entorn, l’accés a recursos financers i formació dificulten l’èxit empresarial de les dones emprenedores.

-La resistència a compartir experiències, sentir-se perduda, infravalorar la feina, dificultat per demanar ajuda, por i culpa associada a emprendre, falta de visió per a l’èxit, por a prendre decisions ràpides i a destacar, són alguns factors identificats en les seves experiències.

-Es fa difícil equilibrar el temps dedicat a emprendre, conciliar, i tenir cura de fills i filles (especialment en famílies monomarentals) o de pares i mares depenents.

-La manca d’estalvis personals o familiars, així com la manca de generació de patrimoni propi al llarg de la trajectòria, dificulten l’ accés al capital inicial, inversions i recursos necessaris per al desenvolupament i creixement dels seus negocis.

-Subestimar els teus coneixements en aspectes financers, fiscals, competències digitals i gestió empresarial limita el creixement de la teva emprenedoria i obstaculitza el teu èxit.

 

CAP A UNA EMPRENEDORIA EN CONDICIONS D’EQUITAT

Per tal de donar resposta a les dificultats detectades durant el procés i superar les discriminacions que enfronten les emprenedores, s’han consensuat de forma participativa 10 bones pràctiques que poden desenvolupar tant les dones emprenedores, les xarxes de suport empresarial i les institucions públiques des d’una perspectiva de gènere.

 

 

Tens un projecte que vols tirar endavant?

El servei de Surt per a dones emprenedores et pot acompanyar a tirar endavant el teu projecte, a més de facilitar-te fer xarxa amb altres emprenedores.

Contacta’ns per demanar cita:

carolina.fort@surt.org

     surt@surt.org    933 42 83 80

 

 

 

Amb el suport de: 

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt