coworking-projectes-construm-en-femen-les-altres-economies

Economic
empowerment

Working for economic autonomy, by improving their professional profile and opening up pathways to insertion in the formal and/or protected jobs market.

Rolling out support for the creation of social and business entrepreneurship initiatives.

Promoting proposals for the social, supportive and caring economy, incorporating a feminist economic perspective.

Programes

Pobresa i inclusió

Obrint Portes

Obrint Portes és un programa d’atenció social i empoderament per a dones en situació de pobresa emergent, que han perdut les xarxes de suport i, per tant, viuen en risc d’exclusió. L’empoderament ─personal i econòmic− és l’eix central del programa, amb l’objectiu principal d’acompanyar les dones a obtenir eines per viure amb la màxima autonomia i millorar, així, la seva qualitat de vida.

Amb el finançament de: Ministerio de Hacienda y Función Pública i l’Ajuntament de Barcelona.

Pobresa Energètica

Els punts d’assessorament energètic conformen el servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i millora de l’eficiència energètica de l’Ajuntament de Barcelona. Els 10 punts del servei ofereixen a la ciutadania la informació i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics. Surt gestiona el servei als barris de Ciutat Vella i l’Eixample.

Habitatge

3 habitatges s’ofereixen per fer viables els processos d’inclusió de les dones de qualsevol dels programes de Surt. No són un objectiu per si, sinó un recurs de suport per complementar els processos d’inserció i inclusió.

Economia social i emprenedoria

Catalunya Emprèn

A través del programa Catalunya emprèn, en parternariat amb Impulsem SCCL., duem a terme accions de suport, orientació i assessorament per a persones que volen emprendre, com a alternativa per sobreviure al mercat de treball i via d’empoderament econòmic per les dones.

Construïm en femení

El programa promou l’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada per dones. Per aconseguir-ho, les acompanya en el procés de creació de l’empresa, a través de formació, assessorament personalitzat, idees i recursos per donar-los una empenta en la primera fase de l’emprenedoria.

Construïm en femení les Altres Economies ofereix també l’oportunitat de compartir l’experiència amb un grup de dones emprenedores amb les quals construir sabers i xarxa de suport mutu.

Formació i ocupació

FOAP

Surt imparteix formació ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya dirigida a persones a l’atur en diferents especialitzacions: mediació, dinamització comunitària, auxiliar administratiu-administrativa, anglès i atenció al públic.

Forma’t en forma

El projecte de formació professionalitzadora per a joves de la comunitat gitana es dirigeix a capacitar dones d’entre 16 i 25 anys com a dinamitzadores d’activitats esportives amb coreografia i música. En paral·lel a la formació tècnica, les dones participen en accions transversals d’empoderament.

Els objectius són intervenir de manera directa i preventiva davant l’exclusió social de les dones gitanes; apropar dones veïnes del barri, al marge de la seva cultura i origen, per afavorir-hi la convivència; visibilitzar les dones com a protagonistes de l’entorn, assegurant-ne la participació en iniciatives del barri i com configurar-se com a referents positius per a altres dones.  

Experiències destacades

El projecte Mujeres con valor.es  proposa una metodologia d’intervenció amb enfocament de gènere per informar, formar, assessorar i acompanyar dones que desitgin emprendre. El grup genera un espai des del qual recuperar talents, analitzar les seves idees de negoci, conèixer les competències necessàries en gestió empresarial i definir, experimentar i iniciar l’activitat empresarial.

Projecte destinat a donar suport a les iniciatives de dones emprenedores en la creació o manteniment del lloc de treball o de la petita empresa i en la recerca de finançament, a través de microcrèdits.

Projecte amb una metodologia articulada des del model de competències de Surt, centrat en el desenvolupament de les capacitats emprenedores de les dones en processsos dels quals són protagonistes.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.