Cap a habitatges cooperatius inclusius: Surt participa en una jornada de treball i debat entre entitats, administracions i cooperatives

 In Uncategorized

Surt és una de les entitats que participa a la jornada d’habitatge cooperatiu inclusiu i social que s’organitza aquest dijous, en el marc del projecte Enfortim l’habitatge social i inclusiu en el cohabitatge cooperatiu, una proposta per construir les bases d’un model d’accés a l’habitatge que superi exclusions  de gènere, econòmiques i per discapacitat.

La jornada es proposa obrir un espai compartit entre entitats socials, administracions públiques i el sector de l’habitatge cooperatiu amb l’objectiu d’impulsar i potenciar la incorporació de persones en situació de vulnerabilitat en l’habitatge cooperatiu.

La jornada serà dijous 21 de setembre de 10:00h a 13:30h, a la Lleialtat Santsenca (c/ Olzinelles, 31, baixos, Barcelona). Hi participaran Fundació Nazareth, Grup cooperatiu TEB, Sostre Cívic, Punt de Referència, l’Ajuntament de Prat de Llobretat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,  a més de Surt.

L’habitatge cooperatiu viu un molt bon moment de salut, però la majoria de projectes de cohabitatge no solen arribar o tenir en compte totes les capes de la població, sobretot les persones que viuen en situació de més vulnerabilitat i exclusió.

Per això, Enfortim l’habitatge social i inclusiu en el cohabitatge cooperatiu busca a través de les seves accions promoure les condicions per crear espais en què tothom pugui conviure amb les seves diversitats i vulnerabilitats i generar un marc de referència per impulsar la inclusió en els projectes de cohabitatge.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt