Surt impulsa una recerca per identificar i abordar les dificultats de les dones que emprenen projectes empresarials

 En Actualitat

Surt impulsa «FemEmprèn: Reptes i propostes per una emprenedoria en condicions d’equitat», un estudi per detectar les dificultats que enfronten les dones emprenedores i per visibilitzar experiències d’èxit, que puguin servir de referència per a altres dones.

«És una de les vies que faciliten promoure la participació de les dones en l’emprenedoria i contribuir a superar l’imaginari predominant, que la situa com un àmbit masculí; bàsicament d’homes i per a homes, i allunyat dels valors de l’autocura, les cures cap a l’entorn, la conciliació o la coresponsabilitat», planteja Núria Sancho, tècnica responsable del projecte de recerca, dins del servei d’emprenedoria de Surt.

La recerca, amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, es farà a través de grups de discussió amb diferents perfils de dones emprenedores i entrevistes amb informants clau. Posteriorment, es detectaran bones pràctiques, competències i capacitats de dones emprenedores.

«Cal aprofundir en el coneixement al voltant de l’emprenedoria que tiren endavant les dones, investigant i detectant les dificultats i limitacions que es troben per raó de gènere i  posant atenció, alhora, al parany que pot suposar l’emprenedoria en termes de conciliació de la vida personal, laboral i familiar», explica Sancho.

En el marc d’aquesta iniciativa, es faran accions de sensibilització sobre les desigualtats que persisteixen en l’àmbit de l’emprenedoria. També, es preveuen accions per dotar les dones emprenedores d’eines per reivindicar i avançar en l’equitat en l’àmbit laboral i empresarial.

«Es tracta de contribuir a afavorir l’equitat en els treballs i la lluita contra les desigualtats que pateixen les dones en l’àmbit laboral i empresarial, cosa que impacta en la qualitat laboral i de vida de les dones emprenedores, a l’hora de conciliar la vida personal, laboral i familiar, i també de contribuir a avançar cap a la coresponsabilitat efectiva del conjunt de la ciutadania», afegeix Sancho. Els resultats de la recerca es presentaran el mes de juny.

Publicaciones recientes
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt