Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Diferències sexuals, desigualtats socials

Algunes conclusions

Volem compartir algunes de les recomanacions de l'ONU(31) per ultrapassar les necessitats o dificultats detectades per aconseguir l'equitat de gènere en l'àmbit educativo:

  • Desenvolupar experiències concretes, projectes i programes dirigits que les nenes i les adolescents tinguin participació activa en l'identificació de les seves necessitats educatives, socials i culturals, que els permetin proposar solucions basades en el seu propi coneixement i experiència.
  • Establir polítiques educatives i plans concrets per desenvolupar l'educació intercultural.
  • Garantir suficients espais físics destinats al joc, esport i recreació de les nenes, en condicions d'igualtat amb els nens.
  • Promoure programes de compensació econòmica per a famílies pobres que tinguin com a fi assegurar que les seves filles, igual que els seus fills, siguin enviades a l'escola.
  • Dissenyar i divulgar mecanismes adequats, pràctics i senzills perquè les nenes i adolescents puguin denunciar amb total seguretat i confidencialitat els actes de violència de què siguin víctimes als centres educatius o els seus entorns.

Com ja va ser referit anteriorment la igualtat de gènere a l'escola está relacionada també amb la igualtat de gènere en el mercat laboral. L'orientació vocacional, aliada a les pressions familiars i socials sobre els joves homes i dones, continua determinant les eleccions i oportunitats professionals d'uns i d'altres:

“És crucial aconseguir la paritat en l'educació (en l'educació primaria i nivells següents) perquè les dones participin plenament en la societat i en l'economia mundial. No obstant això, en massa països les nenes queden ressagades. Entre els nombrosos beneficis d'una educació de bona qualitat es compta la seguretat que entranya un ocupació remunerat, però amb massa freqüència les dones són relegades a llocs mal pagats i que no brinden seguretat. Encara que ha augmentat el percentatge de dones que ocupen ocupacions remunerades en els sectors no agrícoles, en moltes regions continuen representant una petita minoria dels treballadors assalariats, amb una representació excessiva en el sector informal”(32).

Promoure l'equitat de gènere en l'àmbit educatiu és fonamental per poder contribuir a garantir a les noies i als barons un futur professional i personal en què ambdós puguin tenir les mateixes oportunitats laborals. A Espanya, malgrat que és cada vegada més preocupant que els barons presentin menor rendiment escolar que les nenes i que hi hagi major percentatge de dones en l'ensenyament superior(33), això no es reflecteix després en el mercat de treball, on les dones continuen essent més excloses dels llocs amb més poder de decisió i on tenen condicions laborals desiguals comparativament als barons.

En aquest sentit, és molt important tenir en compte les desigualtats de gènere existents en les diferents àrees, perquè només mirant el món i les relacions humanes amb les ulleres de gènere, podrem contribuir a la transformació de les mateixes.

31 V. Muñoz Villalobos. “El derecho a la educación de las niñas. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación”. E/CN.4/2006/45. Comisiòn de Drets Humans de l'ONU. Opus cit.

33 Informe de Seguimiento: “Educación para todos en 2015: ¿alcanzaremos la meta?”. UNESCO, 2008 http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, pàgina 356.