Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Diferències sexuals, desigualtats socials

Divisió sexual del treball i de la vida

La biologia dels cossos ha estat durant molt temps l'explicació oficial per a la definició dels rols socials d'homes i dones. En les nostres societats, les dones, en tenir la capacitat de la gestació biològica de la vida, van ser "oficialment" encarregades de tots els aspectes de la reproducció: la criança dels fills i filles, la manutenció de l'espai domèstic, l'atenció de les persones majors. Els homes, al contrari, van ser encarregats del "món exterior", del treball productiu, de l'estudi, de la política i les lleis.

Es va generar una divisió sexual del treball i de la vida; la genitalidad determinava la funció social i el treball que faria cada persona. A moltes persones va ser dit -i ho van creure- que el treball es divideix: "els homes a la plaça i les dones a la casa."(3)

D'acord amb Joan Scott(4) la història de la separació entre llar i treball subratlla amb tant èmfasis les diferències funcionals i biològiques entre dones i homes que acaba per legitimar i institucionalitzar aquestes diferències com a base de l'organització social, o sigui s'ha normalitzat aquesta divisió de la vida.

"La divisió sexual del treball és universal, però és específica la forma que adopta cada societat, existint una gran variabilitat cultural (…) el que demostra que la vinculació entre treball i sistemes de gènere depèn de factors culturals i no de diferències biològiques entre homes i dones."(5)

Sostenir la vida humana segmentant-la, distribuint el temps i les funcions del treball d'acord amb el sexe de les persones, ha portat enormes danys per a les dones i per als homes. Ambdós van ser construint les seves identitats de gènere, laborals i personals atrapats en una lògica de divisió sexual del treball i de la vida.

Les dones van ser relegades a una posició subordinada en la societat, assumint el treball reproductiu, desvalorat per la societat, no sent reconegudes en l'àmbit laboral; els homes van ser apartats del treball domèstic i de la criança de les i els fills, de la construcció afectiva que es fa en aquest espai i van ser investits de la responsabilitat de ser els proveïdors de la família. El treball que cadascú i cadascuna realitzaven, permet temps per a l'oci i per a la participació ciutadana diferents per a uns i per a altres.

3. Refrany Popular.

4. Scott, Joan. "La mujer trabajadora en el siglo XIX". En Dubby, G y Perrot, M (dirección). Historia de Las Mujeres en Occidente. Taurus Madrid. 1993, pàgina 429.

5. Comas d'Argemir, Dolors. "Trabajo, Género y Cultura. La construcción de desigualdades entre hombres y mujeres" Icaña, Institut Català d'Antropologia. Barcelona. 1995, pàgines 32,33.