Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Diferències sexuals, desigualtats socials

Segregació sexual vertical i horitzontal

Quan les dones entren al sistema laboral han d'enfrontar-se a una estructura masculina, que privilegia el treball productiu i dificulta la seva compatibilitat amb les altres esferes de la vida com el treball reproductiu, l'oci i la participació política. Per la seva banda els homes, troben dificultats per viure una vida no reduïda al laboral i participar en condicions equitatives en el treball reproductiu.

Diversos estudis realitzats sobre el tema de l'ocupació mostren que, malgrat que les dones en els últims anys han augmentat notablement la seva presència en el món laboral, els seus recorreguts laborals són diferents dels dels seus col·legues homes i la discriminació que pateixen afecta les seves carreres laborals, a més de condicionar les seves opcions en la vida privada.

La segregació sexual del treball implica un accés diferencial entre homes i dones a ocupacions i llocs de treball, branques i categories ocupacionals. Constitueix un factor determinant de la qualitat de l'ocupació femení i de la seva evolució, alhora que afecta la relació amb el treball reproductiu, l'oci i la participació ciutadana.

Són variades les formes de segregació que les dones troben en la seva vida laboral. Parlem de segregació horitzontal en el treball quan es refereix a les dificultats de les persones a accedir a determinades professions. Es verifica en la predominança de les dones cap als sectors tradicionals feminitzats i la dificultat de les dones per accedir a càrrecs generalment estipulats com "masculins". Encara que sigui menys freqüent, també els homes troben dificultats a l'accés a professions, càrrecs o ocupacions considerats com típicament femenins, com a infermeria, auxiliars administratius o ser reconeguts com a amos de casa.

En particular les dones són sovint afectades per la segregació vertical en el treball, o sigui, les dificultats que tenen per poder desenvolupar-se professionalment. Són conegudes les desigualtats que limiten que la dona ocupi llocs de poder decisori, així com les condicions laborals que les afecten: són les que treballen més a temps parcial o en formes laborals de flexibilitat o jornada continuada i el salari femení, per al mateix càrrec i les mateixes funcions, és sovint més baix que el salari masculí.

La discriminació de gènere que existeix en el treball productiu, tant a nivell horitzontal com vertical, es veu encara més accentuada amb la pertinença a algun grup ètnic o religiós diferent del referent tradicional europeu i espanyol en particular. L'origen, la religió i el color de la pell continuen limitant la possibilitat d'accés i progressió en el treball. En creuar gènere, treball i ètnia, s'evidencia encara més que les desigualtats que afecten les dones, que ocupen l'últim i més baix esglaó socioeconòmic, la pobresa té rostre de dona.