Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Fundació Surt
A A A

Fundació Surt

SURT neix l'any 1993 com a Associació de Dones per a la Inserció Laboral amb l'objectiu de facilitar el procés d'incorporació de les dones al mercat de treball, especialment aquelles que, per situació social, cultural o personal, es troben en situació de major vulnerabilitat. L'any 2007 es transforma en Fundació.

La tasca que duu a terme la Fundació està reconeguda com un projecte innovador i transformador de la societat actual, basat en el projecte personal de cada dona i els estudis i recerques que permetin mesures d'actuació. La Fundació també duu a terme les campanyes de sensibilització dirigides a empreses, particulars, entitats i institucions públiques i privades.

Fonamentada en els valors d'equitat entre homes i dones en tots els àmbits, la Fundació SURT compta amb un equip de professionals experts en polítiques de gènere i en mesures d'igualtat, que treballen sota els paràmetres de la cooperació, la innovació i la qualitat, per a millorar les condicions de vida de les dones, especialment en l'àmbit laboral.

El compromís
Ser un projecte transformador per arribar a una societat amb equitat, en la que homes i dones siguem iguals en drets, divers@s en les nostres identitats, complementaris en el repartiment de tasques i responsabilitats, d'espais socials i de poder.

La missió
Afavorir l'equitat entre homes i dones en tots els àmbits: social, polític, econòmic i, especialment, en l'àmbit laboral. Donar suport als processos d'inserció laboral de les dones, especialment a aquelles que es troben en situacions de major vulnerabilitat social i laboral.

Els seus diversos àmbits d'actuació són

Mediació i Interculturalitat

El servei de mediació intercultural té per objectiu millorar l'accessibilitat de les persones immigrades en la societat d'acollida. Per aconseguir aquest objectiu, la Fundació SURT utilitza diferents mecanismes, que abarquen des de la visibilització dels obstacles i estereotips existents per raons de gènere i/o origen; l'apropament de les diferents realitats culturals i idiomàtiques, fins a la recerca d'instruments per a la millora en la qualitat de l'intervenció (formació i assessorament, l'ús de recursos de suport, aproximació al coneixement del mercat, entre d'altres).

Aquesta Maleta Pedagògica s'inclou dins d'uns projectes d'aquest àmbit d'actuació , el projecte d'Eines i estratègies d'Educació per al Desenvolupament.

Els objectius amb els que treballa el servei MI són:

  • Visualitzar la situació de les dones immigrades identificant els obstacles que troben les dones en el procés d'incorporació dins la societat d'acollida i posant en marxa actuacions per tal d'anar trencant amb aquestes barreres.
  • Identificar i actuar sobre els estereotips existents per raons de gènere i origen que dificulten l'accés de les dones immigrades al mercat de treball, un dels eixos claus que afavoreixen la seva inclusió.
  • Difondre i consolidar la figura professional de la mediació intercultural mitjançant la formació de nous professionals i la consolidació en la intervenció de l'equip de professionals de l'entitat. També promovent el reconeixement extern d'aquesta figura professional.
  • Establir i potenciar xarxes de treball amb altres entitats, amb institucions, universitats, sindicats, empreses, etc.

Atenció Directa

La Fundació SURT ofereix a les dones diferents Programes d'Inserció Laboral i Serveis de Suport per afavorir un desenvolupament integral en el qual les dones són subjectes actius, protagonistes i decisòries en la definició i execució del propi projecte professional. Per dur a terme aquest objectiu, l'acció de l'entitat es fonamenta en tres orientacions bàsiques: l'enfocament de gènere; el treball basat en el desenvolupament de les competències i la mediació entre el mercat laboral i la dona. Des d'aquests Programes d'Inserció, la Fundació afavoreix la millora de l'ocupabilitat de les dones mitjançant el desenvolupament de la seva competència professional.

Recerca i Innovació

L'Àrea d'Investigació i Desenvolupament constitueix un espai de reflexió, recerca, innovació i intercanvi d'experiències, al voltant del gènere, el treball i l'exclusió social. Duent a terme projectes a l'àmbit local, autonòmic, estatal i europeu, l'Àrea d'Investigació i Desenvolupament aspira a ser una àrea interactiva en la qual constantment s'investigui sobre formes innovadores d'intervenció amb dones en risc d'exclusió social, partint de l'experiència de treball que SURT ha desenvolupat en relació a aquest grup.

Consultora

La Fundació SURT és també consultora de gènere especialitzada en assessorament i formació per a l'equitat entre dones i homes en els àmbits socials, econòmics i culturals. Amb un equip de professionals altament qualificat, la Fundació treballa amb una metodologia fonamentada en l'assessorament i la formació. Com a Consultora, SURT genera espais col·lectius i d'intercanvi. D'aquesta manera, a través de l'experimentació i la descoberta, es facilita a les persones generar el seu procés de coneixement.

Iniciatives d'inserció

La Fundació SURT incentiva iniciatives d'inserció per tal de promoure la ocupació i la integració social de les persones que hi treballen. Dues d'aquestes iniciatives son el Càtering de Surt i Ravaltext. El càtering de Surt: un servei d'hosteleria a mida per entitats, administracions, empreses i particulars, la realització del qual es duu a terme per les dones formades a Surt, guiades per experts professionals del sector. Ravaltext: una empresa d'Inserció dedicada a la realització d'arrenjaments de roba per a cadenes de moda i particulars. Ravaltext fa producció i formació de les seves treballadores.