“El SIAD Gironès-Salt ha de situar-se com un recurs de referència per a totes les dones a la comarca”

 A Bloc, Notícies

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha ampliat i reorganitzat el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del territori. Sílvia Ballesteros, advocada, i Lídia Masmiquel, educadora social, són les dues professionals de la Fundació Surt que s’hi han incorporat per tal de respondre a reptes en matèria de suport a les dones i de prevenció de les discriminacions i violències masclistes detectats a la comarca. Especialitzades en violència masclista, compten amb el suport tècnic de l’entitat. Parlem amb les seves professionals del paper que el SIAD juga i aspira a jugar al territori .

 

Quins són els principals objectius del SIAD?

El SIAD Gironès-Salt ha de situar-se com un recurs de referència per a totes les dones a la comarca, des del qual facilitar informació, assessorament, primera atenció i, si s’escau, acompanyament en relació amb l’exercici dels seus drets i en tots els àmbits, social, laboral, personal, familiar… Pel que fa a l’atenció en casos de violència masclista, els SIADs representen una porta d’entrada de les dones que es troben en aquesta situació i per això han d’estar vinculats amb els circuits d’atenció locals.

Concretament, el SIAD Gironès-Salt té els objectius d’oferir informació a les dones sobre els seus drets, proporcionar-los orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat, treballar amb la comunitat i amb el teixit associatiu per fer accions que facin visible les aportacions de les dones i la seva capacitat d’incidència pública, impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i organitzacions de dones, i oferir recursos que facilitin la realització de les seves activitats, assessorar, orientar i fer una primera atenció a dones en situacions de violència masclista. També, és importrant que el SIAD actuï com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcioni les informacions necessàries per col·laborar en la definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o programes locals de polítiques de dones.

 

La tasca del SIAD no és exclusivament d’atenció sinó de prevenció, doncs?

La prevenció i sensibilització és una de les línies de treball. De fet, també, des d’una vessant comunitària, l’educadora social esdevé la figura responsable de dinamitzar la Taula de Violències Masclistes Comunitàries de Salt i les accions que se’n deriven. En aquesta Taula es treballa principalment la prevenció de casos de Mutilació Genital Femenina i de Matrimonis Forçats. D’altra banda, també convoca i dinamitza la Taula d’Entitats de Dones de Salt, i comença a establir un contacte i relació amb diferents entitats de dones de la comarca del Gironès, per tal crear i dinamitzar espais de trobada que facilitin la participació de les dones a la vida social del territori.

 

Què ofereix l’educadora social del SIAD?

Ens encarreguem de realitzar atenció  individual, intervenció grupal i accions comunitàries. Com a objectiu a curt termini, s’ha prioritzat el treball grupal amb joves a través de tallers dirigits a alumnat dels instituts del Gironès (excepte Girona), que tenen la finalitat principal de sensibilitzar davant la violència masclista, a través de fomentar les relacions igualitàries i lliures de violència.

En la mateixa línea, també s’han dissenyat tallers pels cicles superiors dels CEIP’s del Gironès, per tal de treballar la coeducació i la igualtat de gènere entre els alumnes de 5è i 6è de primària.

 

Des de mitjans de febrer, torna a estar operatiu el Servei d’Assessorament Jurídic del SIAD Gironès-Salt. Què ofereix a les dones, exactament?

Oferim assessorament legal i jurídic especialitzat en violència masclista de manera gratuïta a les dones del Gironès que ho sol·licitin (amb l’excepció de Girona ciutat que compta amb servei propi). Concretament, oferim assessorament sobre dret de família (separacions, divorcis, nul·litat matrimonial, mesures civils relatives als fills/es, com pàtria potestat, guarda i custòdia, règim de visites, pensió d’aliments, pensió compensatòria, etc… i incompliment de les mateixes; mesures provisionals i modificació de mesures definitives); dret civil en general i reclamacions de deutes (procediments monitoris), habitatge (arrendaments, propietat horitzontal) i execucions hipotecàries. Dret penal (violència masclista i informació relativa a tot tipus de delictes i procediments), dret laboral, dret Administratiu en general i assessorament en la Llei d’Estrangeria.

 

Com s’hi accedeix?

La prestació del servei d’assessorament es durà a terme amb cita prèvia a cinc punts d’atenció situats als municipis de Salt, Llagostera, Cassà de la Selva, Celrà i Sarrià de Ter. En aquests punts d’atenció també s’hi podran adreçar dones de qualsevol dels altres municipis del Gironès en funció de la proximitat del lloc de residència o de treball d’aquestes, a fi que puguin ser ateses amb un mínim de confidencialitat.

És important que totes les demandes d’orientació i/o assessorament jurídico-legal es portin a terme trucant al telèfon 972.201.962 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, o bé enviant un missatge de correu electrònic a través de l’adreça siad@cbs.cat; fent-hi constar el nom, els cognoms i un telèfon de contacte, així com un breu resum del tema pel qual es sol·licita l’assessorament.

 

Publicacions recomanades
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt