Surt participa en un projecte per promoure la inserció laboral de les migrades als estats europeus

 A Bloc, Notícies

Els estudis disponibles apunten a la persistència de les dificultats de les persones migrades per integrar-se plenament a la societat i, en particular, per a inserir-se al mercat laboral i desenvolupar-se professionalment.

L’arribada als països europeus sovint va acompanyada d’obstacles per trobar un treball amb condicions dignes i les desigualtats de gènere i els prejudicis culturals són alguns dels factors que dificulten la integració.

Moltes persones migrades passen per llargs períodes d’inactivitat i desocupació, pateixen males condicions laborals o treballen en l’economia informal, sense garanties dels drets laborals. En el cas de les persones migrades que compten amb competències i una titulació, troben dificultats per posar en pràctica les seves habilitats, cosa que genera frustració i desmotivació.

Els països de destinació s’han demostrat incapaços d’aprofitar plenament les habilitats i capacitats del conjunt de les persones residents al seu territori. Segons un informe de The Migration Policy Institute (2014), una de les estratègies per superar les dificultats és oferir una orientació professional adequada a les persones que arriben al país, a través d’entitats, serveis i professionals especialitzats, que coneguin bé les necessitats i dificultats de les persones migrades al seu territori.

MOVE ON-Migration & Gender és un projecte d’investigació, transferència de bones pràctiques i formació que té com a objectiu la millora de l’atenció en els serveis d’orientació professional a persones migrades. D’acord amb aquest objectiu, el projecte té en compte especialment les desigualtats per raó de gènere, origen i ètnia i la diversitat cultural, com a elements determinants en els processos de recerca d’ocupació, contractació i, en última instància, d’inclusió social i ciutadania.

A més de la Fundació Surt, participen al projecte sis entitats més de Grècia, Itàlia, Alemanya i Polònia. La diversitat del consorci permet intercanviar i recopilar bones pràctiques locals contra les desigualtats de gènere, origen i ètnia que són desconegudes al conjunt d’Europa.

A partir d’una metodologia que situa al centre les persones usuàries, en el marc del projecte es dissenyaran i aplicaran estratègies i accions formatives per al desenvolupament de les competències de les i els professionals de les entitats participants, dels països del partenariat  i del conjunt d’Europa.

Els objectius del projecte responen a l’estratègia Europa 2020, el Pla Europeu d’Aprenentatge d’Adults i la iniciativa “Un nou concepte d’educació: invertir en les competències per aconseguir millors resultats socioeconòmics”.

Els materials elaborats en el marc del projecte es proposen augmentar la sensibilització dels serveis dirigits a la població migrada resident en la Unió Europea i incidir en l’adaptació dels serveis a les necessitats de les persones usuàries, amb atenció a l’impacte que el gènere i la diversitat cultural tenen en la inserció laboral, la contractació, les condicions laborals, els salaris i les possibilitats de promoció.

Aquest abril ha tingut lloc a Florència la tercera trobada d’entitats participants per aprendre sobre experiències de suport a dones migrades víctimes de tràfic en el procés d’inserció al mercat laboral i per posar en comú les properes passes del projecte.

Publicacions recomanades
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt