Agent del Punt d’Assessorament Energètic

 A

Descripció

 • Informació sobre hàbits per fer un consum responsable de l’energia a la llar
 • Informació de les actuacions a emprendre i gestió de les mateixes, si s’escau: (baixada de potencia, gestió bo social, eliminació serveis complementaris innecessaris, canvi de companyia, acolliment a altres mesures de protecció, etc.)
 • Orientació i derivació a altres serveis del propi programa o externs (Oficina d’Atenció al Consumidor, CSS, gestió de butlletins elèctrics, etc.)
 • Informe a CSS en cas d’estar-hi vinculat
 • Registre actuacions realitzades i realització d’informes.

Requisits

 • Coneixements teòrics i pràctics sobre energia
 • Experiència en feines d’atenció a persones.
 • Acreditar una de les dues situacions: Formació professional o certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de de Qualificacions Professionals de l’àmbit competencial que inclogui matèries relatives a l’energia. O: Competència professional reconeguda adquirida per experiència laboral, d’acord amb el que està estipulat en el Reial Decret 1224/2009 de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en matèria d’energia.

Competències

 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Treball en equip.
 • Comunicació assertiva

S’ofereix

 • Mitja jornada 20h/set.
 • Contracte: Fixe – discontinu
 • Lloc: Ajuntament de Girona
 • Durada del contracte: 8 mesos
 • Incorporació immediata
 • Salari BRUT: 827,95€

Per contactar amb l'entitat envia un email amb el teu CV a: esther.garcia@surt.org

Últimes publicacions
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.